instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
Zakład Maszyn Roboczychbelka
Kierownik
dr hab. inż. Włodzimierz KĘSKA
tel. (0-61) 665 2225Działalność naukowo-badawcza:
Zakład Maszyn Roboczych zajmuje się badaniami w konstrukcji i eksploatacji maszyn rolniczych i maszyn budowlanych, a w szczególności maszyn do prac ziemnych. Zakład wykonuje prace badawcze, konstrukcyjne i rozwojowe w zakresie:
 • Badania procesów wysiewu omłotu i separacji nasion, brykietowania materiałów roślinnych
 • Badania właściwości mechanicznych gleb, gruntów i innych ośrodków polidyspersyjnych
 • Opracowywania specjalnych metod badania maszyn roboczych i procesów w nich zachodzących, w tym także modeli symulacyjnych
 • Projektowania i modelowania trójwymiarowego konstrukcji maszyn roboczych oraz ich obliczeń funkcjonalnych i wytrzymałościowych w tym także metoda elementów skończonych (FEM)
 • Badania eksperymentalne maszyn rolniczych i do prac ziemnych, w aspekcie funkcjonalnym i wytrzymałościowym
 • Badania zużycia elementów maszyn pracujących w ośrodkach ściernych

Opracowanie:
 • modeli matematycznych i programów komputerowych do badania ruchu materiałów ziarnistych w przestrzeniach technologicznym maszyn (zespoły młócące i czyszczące, układy transportowe, siewniki, rozsiewacze nawozu
 • zestawu metod badania nierównomierności wysiewu siewników punktowych oraz pomiarów ruchu ziarna w układach transportowych maszyn
 • systemu do sporządzania map plonu na kombajnie zbożowym dla rolnictwa precyzyjnego (wspólnie z PIMR)
 • metod badania i rozpoznanie przebiegu i rozkładu nacisków na powierzchnię klina roboczego pracującego w gruncie
 • systematyzacji i analiz statystycznych parametrów konstrukcyjnych produkowanych maszyn budowlanych

Organizacja:
 • cyklicznych (corocznych) konferencji naukowych na temat modelowania i projektowania maszyn rolniczych z zastosowaniem wspomagania komputerowego tudzież bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn i ciągników rolniczych (wspólnie z PIMR w Poznaniu)
 • członkostwo w Europejskim Towarzystwie Inżynierii Rolniczej, Polskim Towarzystwie Inżynierii Rolniczej, uczestnictwo w radach naukowych PIMR i IBMER
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej