instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
O instytuciebelka

Instytut wywodzi się z Instytutu Maszyn Roboczych, utworzonego w roku 1970. Kierowali nim kolejno: Bolesław Wojciechowicz (do 1981 roku), Lech Gasiński (do 1990 roku), Wojciech Osmólski (do 1996 roku), Karol Nadolny (do 1999 roku), Wiesław Zwierzycki (od 1999 roku). Od roku 1993 zastępcą dyrektora Instytutu jest dr inż. Andrzej Wołyński. W roku 1992 przyjął nazwę Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych. Instytut miał początkowo trzy zakłady (nazwy ulegały zmianie):

Zakład Eksploatacji Maszyn (kierownicy: Jan Czarnecki – do 1974 roku, Edward Dreszczyk-do 1981 roku, Bolesław Wojciechowicz – do 1993 roku, Lech Gasiński – do 1999 roku, Wojciech Osmólski – od 1999 roku),

  • Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych (Kazimierz Mielec – do 1981 roku, Zdzisław Kośmicki – od 1981 roku),
  • Zakład Dźwignic i Maszyn Budowlanych (Alojzy Polański – do 1975 roku).

W 1975 roku został powołany Zakład Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (Kazimierz Jasik – do 1984 roku, Wiesław Leszek – do 1990 roku, Wiesław Zwierzycki – do 1999 roku, Wiesław Leszek – od 1999 roku). Likwidacji uległ Zakład Dźwignic i Maszyn Budowlanych, a Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych przekształcił się w Zakład Maszyn Roboczych.
W 2004 roku zmieniono nazwę zakładu Eksploatacji Maszyn i Pojazdów Samochodowych na Zakład Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego, a w 2005 roku przemianowano Zakład Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego na Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności

Obecnie w skład instytutu wchodzą zakłady:

  • Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego,
  • Maszyn Roboczych,
  • Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności,
  • Logistyki,
  • Systemów Transportowych.


Pracownicy
W roku 2007 w Instytucie jest zatrudnionych 45 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 11 pracowników samodzielnych, 1 docent, 23 adiunktów, 2 wykładowców i 8 asystentów), 8 pracowników technicznych i 2 administracyjnych.

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej