instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
Władze InstytutubelkaDyrektor
prof. dr hab. inż. Wiesław ZWIERZYCKI
tel. (61) 665 2237, 665 2236
e-mail: wieslaw.zwierzycki@put.poznan.plZ-ca dyrektora:
dr hab.inż. Arkadiusz Stachowiak
tel. (61) 665 2655, 665 2237
e-mail: arkadiusz.stachowiak@put.poznan.pl

 

 
Kierownicy zakładów:

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej