instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
Działalność dydaktycznabelka
Instytut prowadzi następujące specjalności dydaktyczne:
Na specjalnościach tych są prowadzone studia inżyniersko-magisterskie (w systemie dziennym) i zawodowe inżynierskie (w systemie zaocznym). W zależności od zapotrzebowania są prowadzone także dwuletnie zaoczne kursy magisterskie dla absolwentów studiów zawodowych.
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej