instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
Aktualnościbelka
Projekt INNOTECH
23.04.2015 | Czwartek

"Opracowanie wielofunkcjnego urządzenia do sterylizacji" realizowany w ramach Konkursu Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH - INNOTECH-K3/IN3/26/227461/NCBR/14. Wiecej...

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej