instytut,issit,0,strona_glowna.htm
Zakład Pojazdów Szynowychbelka
Historia

Zakład Pojazdów Szynowych, wchodzący w skład Instytutu Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Poznańskiej, wywodzi się wprost z Katedry Pojazdów Szynowych, utworzonej w 1956 roku na Wydziale Budowy Maszyn ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu.

Organizatorem Katedry i jej pierwszym Kierownikiem był doc. dr inż. Franciszek Tatara, absolwent Politechniki Lwowskiej, od 1928 roku związany z Poznaniem, znakomity konstruktor i wieloletni pracownik Zakładów Hipolita Cegielskiego i Centralnego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu.

Docent Franciszek Tatara rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu w 1951 roku, już w 1952 roku zorganizował specjalność „Technologia budowy taboru kolejowego”, a jego usilne starania zaowocowały utworzeniem w 1956 roku Katedry Pojazdów Szynowych.

W początkowym okresie Katedra zatrudniała dwóch pracowników stałych: doc. dr. inż. Franciszka Tatarę i mgr. inż. Stanisława Gieżyńskiego. Po dziesięciu latach było już siedmiu pracowników etatowych i pięciu dochodzących. Pracownikami stałymi byli: doc.dr. inż. Franciszek Tatara, mgr inż. Jerzy Nowicki, mgr inż. Magdalena Wolnowska, mgr inż. Jerzy Kwaśnikowski, mgr inż. Mieczysław Ofierzyński, mgr inż. Bogusław Kasprzak i mgr inż. Wiesław Sypka.

W 1967 roku Katedra Pojazdów Szynowych została przeniesiona na nowy Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, utworzony z dawnego Wydziału Mechanizacji Rolnictwa, a w 1970 roku w wyniku zmian strukturalnych w Politechnice Poznańskiej – przekształcona w Zakład Pojazdów szynowych, funkcjonujący w strukturze Instytutu Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych Politechniki Poznańskiej. Kierownikiem Zakładu był nieprzerwanie doc dr inż. Franciszek Tatara. Po jego przejściu na emeryturę, od 1 października 1973 do 31 sierpnia 1991 roku Zakładem kierował doc. dr inż. Jerzy Nowicki. W tym czasie Zakład rozwinął się jakościowo i ilościowo. W szczytowym okresie pracowało w nim 19 osób, w tym dwóch profesorów zwyczajnych: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gąsowski i prof. dr hab. inż. Jan Gronowicz.

Od 1 września 1991 do 31 sierpnia 1993 roku Zakładem kierował prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gąsowski, a od 1 września 1993 do 31 sierpnia 2001 – prof. dr hab. inż. Jan Gronowicz, a po jego przejściu na emeryturę – ponownie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gąsowski.

W latach 2002-2012 Zakładem kierował dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski, profesor Politechniki Poznańskiej. Za jego kadencji Zakład rozwinął się zarówno kadrowo, jak i sprzętowo - utworzone zostały nowe laboratoria badawcze, zakupiono światowej klasy sprzęt pomiarowy i profesjonalne oprogramowanie do obliczeń symulacyjnych.

Obecnie kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. inż. Marek Idzior. Zakład zatrudnia jedenastu pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz dwóch pracowników inżynieryjno-technicznych.
 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej