instytut,kiw,0,strona_glowna.htm
Laboratoriabelka

Laboratoria Zakładu Inżynierii Wirtualnej:

  • Laboratorium Inżynierii Wirtualnej, wyposażone w 6 komputerów PC, maszyny Rapid Prototyping V-Flash (technologia SLA), BFB (technologia FDM), SOLIDO (technologia LOM), ThermoJet, Obrabiarkę CNC 5-cio osiową firmy InfoTec, 3 osiowa CNC, skaner trójwymiarowy stykowy MicroScribe 3D, skanery laserowe: ScanBright i Roland, wyświetlacz nahełmowy Hi-Res 8003D (urządzenie Virtual Reality), zestawy do budowy mini-robotów Mindstorms, robot LynxArm oraz robot Hexapod. Oprogramowanie wykorzystywane w laboratorium 3D Doktor, Oprogramowanie Rapid Prototyping AXON, oprogramowanie Visual Reality, oprogramowanie robotów BASIC stamp.
  • Laboratorium Komputerowe, wyposażone w 16 stacji roboczych DELL 790c. Zainstalowane jest na nich następujące oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie badań: CATIA V5 R19, SolidWorks, SolidCAM, FEMAP, Geomagic, RhinoCeros, Windows Office, NEiNastran, MDNastran, Marc, CentaurSoft, Ansys ICEM CFD, 3DTransition, VMWARE.
  • Laboratorium Obliczeń Równoległych. Laboratorium wyposażone jest w 100-procesorowy klaster składający się z 20 węzłów połączonych szybką siecią światłowodową w technologii Infiniband: 160 GB RAM, procesory Intel Xeon x8, pamięci składowania 10x10TB wykorzystywanych do obliczeń równoległych. Zainstalowane jest oprogramowanie Aeroelastic tools - Taurus, DLR TAU-Code, FOI-EDGE, a także własne oprogramowanie MES3D, MF3, CosmoProjector.
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej