instytut,kiw,0,strona_glowna.htm
Osiągnięciabelka

Ważniejsze osiągnięcia:

 • rozwój naukowy pracowników w ostatnich latach, 1 tytuł naukowy profesora, 1 stopień naukowy dr hab i 7 stopni dr n.t.
 • współpraca międzynarodowa a zwłaszcza TU Berlin, Europejskie Centrum Wizualizacji LETS w WB
 • udział w V Programie Ramowym UE w 4 akcji kluczowej „Nowe perspektywy dla aeronautyki” w ramach tematu „Technology development for aeroelastic simulations on unstructured grids – TAURUS” (2001-2004);
 • przynależność do sieci doskonałości EUROPEAN AERONAUTICS SCIENCE NETWORK I NETWORK OF AERONAUTIC AND SPACE CENTRES
 • udział w VII Programie Ramowym UE – Projekt IDIHOM (2010-2013);
 • monografie i książki pracowników Zakładu:
  • Optymalizacja strukturalna według wzorca biologicznego, M. Nowak, Rozprawy nr 402, Politechnika Poznańska, 2006
  • Podstawy konstrukcji napędów maszyn (pod red. B. Branowskiego), Wydawnictwo PP, 2007
  • Modelowanie półsztywnych węzłów konstrukcyjnych mebli (monografia pod red. B. Branowskiego i P. Pohla), Wydawnictwo AR w Poznaniu, 2004
  • Metody twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich, B. Branowski, Wydawnictwo NOT, Poznań, 1999
  • Wprowadzenie do projektowania, B. Branowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
  • Sprężyny metalowe, B. Branowski, PWN, Warszawa, 1997
 • patenty i nagrody
  • 7 patentów i zgłoszeń patentowych pracowników i studentów Zakładu
  • wyróżnienia na światowych wystawach wynalazków: Złoty Medal Targów SIIF 2010, Seoul, Korea; Srebrny Medal Wystawy EUREKA 2010, Brussels, Belgium; Złoty Medal Wystawy IWIS 2010, Warszawa; Nagrody Specjalne Ministrów Federacji Rosyjskiej i Iranu

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej