instytut,kiw,0,strona_glowna.htm
Kontaktbelka

 

prof. dr hab. inż. Marek MORZYŃSKI
(kierownik Zakładu Inżynierii Wirtualnej)

Politechnika Poznańska
Katedra Inżynierii Wirtualnej

ul. Jana Pawła II 
60-965 Poznań
Pokój 411 CM


tel. (0-61) 665 2778
fax (0-61) 665 2204
E-mail: marek.morzynski@put.poznan.pl

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej