instytut,kiw,0,strona_glowna.htm
Pracownicybelka
Katedra Inyżynierii Wirtualnej
Nauczyciele akademiccy
tytuł nazwisko
imię
budynek
pokój
e-mail www
prof. dr hab. inż. Morzyński
Marek
MC
411
dr hab. inż.
prof. PP
Nowak
Michał
MC
410
dr hab. inż. Stankiewicz
Witold
MC
413
dr inż. Kotecki
Krzysztof
MC
414
dr inż. Mostowski
Rafał
BM
615
dr inż. Posadzy
Piotr
BM
615
dr inż. Roszak
Robert
CM
413
dr inż. Rychlik
Michał
MC
413
Doktoranci
mgr inż. Łyduch
Konrad
MC
414

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej