instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Oferta Współpracybelka

I. Przykładowe prace wdrożeniowe:

 • Maszyna do foliowania papieru metodą termicznego walcowania.
 • Wdrożenia technologii mikroobróbki ściernej elementów z węglika wolframu.
 • Konstrukcja przyrządu technologicznego do obróbki walców walcarek metodą micro-finisz bezpośrednio na walcarce.
 • Metody modelowania geometrii elementów maszyn - CAD/ 3D
 • Konstrukcje cienkościennych masztów oświetleniowych
 • Konstrukcja urządzenia do automatycznego podawania i orientowania elementów w produkcji masowej.

II. Stałe usługi naukowo-techniczne

 • Opracowanie ekspertyz z zakresu ruchu drogowego dla sądu, prokuratury, policji osób prawnych i fizycznych.
 • Opracowanie opinii dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programów Unii Europejskiej.
 • Wykonywanie różnych zadań projektowania innowacyjnych i oryginalnych maszyn i urządzeń (opracowanie konstrukcji, budowa i wdrożenie do procesu wytwarzania).
 • Projektowanie, badanie i ocena cech konstrukcyjnych specjalistycznych napędów maszyn, w tym przekładni zębatych i pasowych - standartowych i przekładni specjalistycznych jak np. przekładnie falowe, o kołach nieokrągłych itp.
 • Projektowanie specjalistycznych rozwiązań konstrukcyjnych i nowych sposobów wytwarzania w oparciu o najnowsze systemy CAD i RAPID PROTOTYPING.
 • Badanie i analiza własności mechanicznych i reologicznych materiałów z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej z komorą termiczną.
 • Badanie topografii powierzchni. Diagnostyka struktury geometrycznej super gładkich powierzchni.
 • Kursy szkoleniowe:
 • Grafika komputerowa 2D i 3D i metody CAD.
 • Podstawy zastosowania metody MES (rys.2)

III. Inne możliwości pomiarowe i badawcze na rzecz partnerów ze strefy gospodarczej

 • Wykonywanie badań specjalistycznych w laboratorium w zakresie technicznych aspektów wypadków drogowych i bezpieczeństwa maszyn.
 • Archiwizacja i analiza czasu pracy kierowców na podstawie danych z tachografów analogowych i cyfrowych na bazie programu TIS-OFFICE (rys.1).
 • Ustalanie przebytej drogi, prędkości pojazdu, rekonstrukcja przebiegu wypadku lub kolizji drogowej na podstawie danych z tachografu cyfrowego.
 • Badania elementów hydrauliki siłowej i elektro-pneumatyki. Diagnostyka układów hydraulicznych i ekspertyzy z zakresu hydrauliki siłowej.


Rys.1. Oprogramowanie Tiss-office z przystawką do odczytu tarcz tachografów analogowych

 


Rys. 2 Mapa naprężeń ramy nośnej wyznaczona metoda MES

 

opracował. dr inż Ryszard Raczyk
 

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej