instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Prace badawczebelka

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • Metodyka projektowania maszyn i urządzeń
 • Identyfikacja systemowa układów mechatronicznych
 • Doskonalenie zapisu konstrukcji w budowie maszyn - metody CAD/CAM
 • Metody modelowania geometrii elementów maszyn - CAD/ 3D
 • Modelowanie materiałów konstrukcyjnych elementów maszyn
 • Zastosowanie nieklasycznych modeli materiałów w projektowaniu maszyn i urządzeń
 • Badanie właściwości materiałów o strukturze wielkocząsteczkowej i porowatej oraz biomateriałów
 • Metody projektowania i badania przekładni cięgnowych
 • Projektowanie i badania układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Badania symulacyjne dynamiki układów napędowych
 • Systemy bezpieczeństwa i nadzorowania maszyn
 • Badania wpływu technologii na właściwości użytkowe elementów maszyn
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, proces hamowania samochodu
 • Tworzenie specjalistycznych konstrukcji zespołów, urządzeń i maszyn na zamówienie i potrzeby gospodarki
 • Problemy dydaktyki w zakresie nauczania przedmiotów bloku PKM

 

Opracowania naukowo-badawcze dla przemysłu:

 • Badanie trwałości par precyzyjnych w aparaturze paliwowej wysokoprężnych silników trakcyjnych.
 • Konstrukcja gniazdowego stanowiska do badań pierwiastkowych elementów tocznych łożysk walcowych.
 • Metodyka badania zmian w czasie wytypowanych parametrów warstwy wierzchniej elementów tocznych łożysk walcowych.
 • Wirnik bezłopatkowy do uzyskiwania strumienia śrutu o prędkości 80 m/s przy granulacji 0,5 - 2,5 mm.
 • Konstrukcja i próby eksploatacyjne wirnika rzutowego do wstępnej obróbki powierzchni wyrobów hutniczych.
 • Dobór parametrów techniczno – eksploatacyjnych do wstępnej obróbki powierzchni wyrobów hutniczych.
 • Opracowanie konstrukcji i wykonanie dokumentacji technicznej komory wirnikowej do mechanicznego oczyszczania pudeł wagonów i lokomotyw .
 • Analiza konstrukcyjno- technologiczna oraz wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej prototypu robota dydaktycznego.
 • Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej systemu automatycznych chwytaków do robota dydaktycznego
 • Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badań konstrukcyjnych mechanizmów sterujących podłokietnikiem foteli autobusowych.
 • Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badań konstrukcyjnych zaworu sterującego pracą pieca gazowego.
 • Opracowanie konstrukcji i wykonanie "Renocystografu mikrokomputerowego"
 • Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badań konstrukcyjnych mechanizmów sterujących podnóżkiem foteli autobusowych.
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie urządzenia do oceny jakości inletu - "Tester-PU95"
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie urządzenia ważąco- dozującego do pólautomatycznego napełniania kołder i poduszek pierzem lub puchem.
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie urządzenia do oceny jakości puchu i pierza.
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie skanera optycznego.
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie głowicy stereowizyjnej.
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie układu jazdy robota mobilnego.
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu technicznego podnóżka bezstopniowego przeznaczonego do zastosowania w pojazdach samochodowych.
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie modelu fizycznego sterowania funkcji składania podłokietnika dla foteli autobusowych.
 • Konstrukcja i badania wysokociśnieniowego multiplikatora hydraulicznego oraz badania procesu cięcia strumieniem wody układów mięsno-kostnych.
 • Opracowanie konstrukcji suszarni fluidyzacyjnej.
 • Opracowanie systemu recyklingu zużytych filtrów olejowych.
 • Opracowanie systemu i konstrukcji osprzętu informacyjno-ostrzegawczego samochodów inspekcyjnych- autostrady wielkopolskie.
 • Opracowanie systemu i konstrukcji typoszeregu żurawi (w świetle doktryny nowego podejścia UE).
 • Opracowanie struktury nośnej i przeprowadzenie badań konstrukcyjnych foteli autobusowych.

Patenty:

 • Patent nr 214407 "Wirnik uzyskiwania strumienia materiałów ziarnistych".
 • Patent nr 236888 "Wirnikowe urządzenie do uzyskiwania strumienia materiałów ziarnistych".
 • Patent nr 243483 "Urządzenie wirnikowe miotające materiał ziarnisty".
 • Patent nr 162535 "Zespół roboczy chwytaka zwłaszcza do robotów przemysłowych".

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej