instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Strona główna » Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn » Prace badawcze » Badania magnetoreologicznych elastomerów
Badania magnetoreologicznych elastomerówbelka

Realizowane badania dotyczą magnetoreologicznych elastomerów. Podczas badań analizowano wpływ składu, metod wytwarzania oraz pola magnetycznego na skalę zmian właściwości mechanicznych w kompozytach aktywowanych polem magnetycznym. Prowadzone badania mają na celu opis zachowania materiałów z tej grupy przy zastosowaniu reologicznych modeli materiałowych.

Badania magnetoreologicznych elastomerów Badania magnetoreologicznych elastomerów

1. Kukla Mateusz, Górecki Jan, Malujda Ireneusz, Talaśka Krzysztof: The Effect of Magnetic Field on Magnetoroheological Composites. Artifical Neural Network Based Medelling and Experiments. Applied Mechanics and Mechatronics, vol.816, 2015 p.327-336
2. Kukla Mateusz, Malujda Ireneusz, Talaśka Krzysztof: Elastomery magnetoreologiczne w konstrukcji chwytaka robota przemysłowego. Inżynieria Wytwarzania, Kalisz 2014, Wydawnictwo Uczelnianie, str. 65-72
3. Kukla Mateusz, Malujda Ireneusz, Talaśka Krzysztof: Assessment of The Suitability of Mres as a Material Used for Fabrication of Robot Grippers. Machine Dynamics Research, Vol. 37, No 1, 2013, pp. 73-80

Opracowanie: mgr inż. Mateusz Kukla

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej