instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Sterowanie adaptacyjnebelka

Realizowane zadania dotyczą opracowywania metod przetwarzania obrazu wraz z informacją o głębi w celu sterowania procesami produkcyjnymi. Prowadzone badania mają na celu określenie niezawodności oraz dokładności proponowanych metod przy identyfikacji elementów, opisu powierzchni oraz planowania ruchu głowicy.

Sterowanie adaptacyjne Sterowanie adaptacyjne Sterowanie adaptacyjne

1. Tarkowski Paweł, Malujda Ireneusz, Talaśka Krzysztof, Jurczyński Władysław, Sterowanie z wykorzystaniem sieci neuronowej w budowie maszyn, Inżynieria Wytwarzania, Wyd. PWSZ Kalisz 2014, ISBN 978-83-64090-41-7
2. Tarkowski Paweł, Malujda Ireneusz, Talaśka Krzysztof, Górecki Jan, Kukla Mateusz, Wilczyński Dominik, Recognition of seat elements during production through image processing, Applied Mechanics and Materials, Vol 816 (2015) pp 35-42

Opracowanie: mgr inż. Paweł Tarkowski

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej