instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Sylwetki kierownikówbelka

01.12.2003-2011

prof. dr hab. inż. Marian Dudziak

Urodził się w 1941 r. w Wielichowie koło Grodziska Wielkopolskiego. Studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Politechniki Poznańskiej ukończył w 1964 r. Następnie pracował w Wojewódzkiej Stacji Napraw Samochodów przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i w Wielkopolskich Zakładach Teletechnicznych „Teletra” w Poznaniu. W tym czasie był wybitnym sportowcem, lekkoatletą, uczestnikiem dwóch olimpiad, w 1964 r. w Tokio i w 1968 r. w Meksyku. Podczas pierwszej z nich zdobył srebrny medal w sztafecie sprinterskiej 4x100 m. Pracę w Politechnice Poznańskiej rozpoczął w 1968 r. Tytuł profesora otrzymał w 1997 r. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej problematyki teorii konstrukcji.

I-IX 2012

prof. dr hab. inż. Janusz Mielniczuk

Urodził się w 1943 r. w Bocianie pod Otwockiem. W r. 1967 ukończył studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Politechniki Poznańskiej. Pracował naukowo m.in. w Politechnice Poznańskiej, Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Poznaniu i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta. Tytuł profesora uzyskał w 2001 r. W Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn pracuje od 2002 r. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień mechaniki ośrodków ciągłych, teorii plastyczności oraz teorii konstrukcji.

od X 2012

dr hab. inż. Ireneusz Malujda, prof. nadzw.

Aktywność naukowo-badawczą wiąże z teorią konstrukcji i budową maszyn. Prowadzi badania dotyczące formułowaniem związków konstytutywnych procesów i zagęszczania nieklasycznych materiałów (np. porowatych, anizotropowych) zorientowane na kształtowanie ich cech geometrycznych oraz mechanicznych. Autor i współautor monografii, licznych artykułów, patentów oraz opracowań naukowo-badawczych i projektów konstrukcyjnych wdrożonych w przemyśle.

Doświadczenia konstrukcyjno-wdrożeniowe, jakie zdobywał na przestrzeni wielu lat, stanowią dobrą podstawę do efektywnego organizowania i prowadzenia procesu dydaktycznego z przedmiotów wchodzących w zakres problematyki podstawy konstrukcji maszyn.

Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki. Gra w tenisa, koszykówkę i siatkówkę. Interesuje się historią sztuki, zwłaszcza okresem renesansu.

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej