instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Strona główna » Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn » Konferencje » XXI Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa pt. „Machine Modeling and Simulations”
XXI Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa pt. „Machine Modeling and Simulations”belka

W dniach 6-8 września 2016 r. odbyła się XXI Polsko-Słowacka konferencja naukowa Machine Modeling and Simulations MMS 2016. W tym roku konferencja realizowana była na terenie Polski przez Politechnikę Częstochowską. W ramach programu konferencji wygłoszone zostały referaty poruszające tematykę:

 • modelowania i symulacji oraz optymalizacji strukturalnej,
 • dynamiki maszyn i symulacji wieloczłonowych systemów,
 • eksperymentalnej mechaniki,
 • metod i systemów wspomagających projektowanie maszyn,
 • modelowania materiałów strukturalnych, kompozytowych i nanomateriałów,
 • zaawansowanych przemysłowych zastosowań urządzeń mechanicznych,
 • fizycznych i chemicznych właściwości materiałów.
Badania magnetoreologicznych elastomerów Badania magnetoreologicznych elastomerów
 

Na konferencji MMS 2016 Politechnikę Poznańską reprezentowali pracownicy Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. W ramach sesji plenarnych reprezentanci KPKM Politechniki Poznańskiej wygłosili szereg referatów w różnych blokach tematycznych.

 • Prof ndzw. dr hab. inż. Malujda I.: Identification of phenomena accompanying the process of compressing natural polymers
 • Dr hab. inż. Śledziński M.: Energy absorbers in the investigations of hand impact tools for soil compaction
 • Dr hab. inż. Śledziński M.: Non-classical hazards in road traffic
 • Dr inż. Berdychowski M.: Analysis of the yield condition of porous cortical bone-implant fixation
 • Dr inż. Talaśka K.: Analysis of the energy efficiency of the shredded wood material densification process
 • Dr inż. Waluś K.J., mgr inż. Warguła Ł.: The impact of the modernization of the injection-ignition on the parameters of motion of the motorcycle
 • Dr inż. Wieczorek B.: Analytical method for determining the center of gravity of human body during propelling manual wheelchair
 • Dr inż. Wilczyński D.: The study of mechanical properties of natural polymers in the compacting process
 • Mgr inż. Górecki J.: Influence of deposit thickness on limit stress in agglomeration process of dry ice
 • Mgr inż. Kukla M.: Determining Mechanical Properties of Magnetorheological elastomers (MREs)
 • Mgr inż. Magdziak Ł.: Positioning of parallel manipulator’s effector with pneumatic drive aided with electromagnetic brake
 • Mgr inż. Jakub Polasik: Experimental study of the tilt angle body of towing vehicle with different load
 • Mgr inż. Perz P.: Methods of controlling a hybrid positioning system using LabVIEW
 • Mgr inż. Polasik J.:Experimental studies of the size contact area of a summer tire as a function of pressure and the load
 • Mgr inż. Tarkowski P.: The adjustment of the distance of the object from the Microsoft Kinect with Nyko Zoom used in three-axis manipulator
 • Mgr inż. Warguła Ł.: The investigations of dynamic characteristics of a stepper motor
 • Mgr inż. Warguła Ł: Analysis the influence of interference of vacuum stream signal on steering process of the spark-ignition combustion engine
 • Mgr inż. Wojtkowiak D.: Influence of construction mass distribution on the walking robot’s gait stability
Badania magnetoreologicznych elastomerów Badania magnetoreologicznych elastomerów Badania magnetoreologicznych elastomerów
 
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej