instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Aktualnościbelka
XVII Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa pt. „Machine Modeling and Simulations”
10.12.2012 | Poniedziałek
oprac. Piotr Krawiec
fot. Maciej Berdychowski
 
W dniach od 3 do 5 września 2012 r., w otoczonym parkiem zabytkowym zamku w Rokosowie – budzącym zachwyt uczestników spotkania – w salach mieszczącego się tam Ośrodka Integracji Europejskiej, odbyła się XVII Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa pt. „Machine Modeling and Simulations”. Pracownicy Politechniki Poznańskiej organizowali (lub współorganizowali) to międzynarodowe spotkanie naukowców już po raz czwarty. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wyższych uczelni w Polsce m.in.: politechnik w Poznaniu i Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Ze strony Słowackiej udział w konferencji wzięli przedstawiciele University of Trenčín, University of Žilina, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Tradycją jest udział w obradach i prezentacja nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych firm i zakładów przemysłowych. Temu celowi poświęcona była oddzielna sesja pt. „Cooperation between science and industry”. W tym roku na konferencji reprezentowane były następujące przedsiębiorstwa i instytuty: Zakłady Mechaniczne Kazimieruk, Mechatronika, Inżynieria Grzewcza i Chłodnicza, ASKET, TREPKO, Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Instytut Ekspertyz Sądowych oraz firma Rotring, która w przerwie konferencji zaprezentowała nowoczesne rozwiązania w zakresie technik i narzędzi kreślarskich.
Tematyka konferencji dotyczyła problematyki:
  • metod i systemów w komputerowo wspomaganym projektowaniu maszyn,
  • modelowania i symulacji, optymalizacji strukturalnej,
  • dynamiki maszyn i symulacji układów wieloczłonowych,
  • niepewności i analizy stochastycznej,
  •  mechaniki doświadczalnej, identyfikacji i walidacji,
  • modelowania materiałów konstrukcyjnych, kompozytów i nanomateriałów,
  • fizycznych i chemicznych właściwości materiałów,
Otwarcia dokonał współzałożyciel konferencji polsko-słowackich i jednocześnie chairman prof. Marian Dudziak. Przewodniczący obrad uwypuklił potrzebę implementacji w przemyśle rozwiązań naukowo-technicznych opracowanych przez pracowników uczelni. W konferencji uczestniczyło 60 osób, ogółem wygłoszono 56 referatów.
Podczas sesji plenarnej przedstawiono 3 referaty:
  • M. Zmindak: Numerical simulation of contact stresses analysis with crack,
  • Ireneusz Malujda: The orthotropic coefficients in modeling the process of plasticization anisotropic material,
  • Jacek Kroczak, Tomasz Podolski, Marian Dudziak, Andrzej Auguściński: The effect of a pitch deviation on a load distribution in involute splined connections.
Tego dnia odbyła się jeszcze jedna sesja naukowa, a pracowity dzień zakończyło integracyjne spotkanie plenerowe w parku otaczającym zamek, mające na celu nawiązanie nowych znajomości i stworzenie podwalin dla dalszej współpracy.
Podczas drugiego dnia konferencji obrady prowadzono w dwóch sekcjach tematycznych. Problematyka prezentacji była różnorodna, ale zawsze stanowiła rozwiązanie mogące znaleźć zastosowanie w praktyce. Jedną z sesji poświęcono prezentacjom studentów i absolwentów uczelni, którzy prezentowali swoje prace przejściowe, inżynierskie oraz magisterskie.
Po obradach – podczas krótkiej wycieczki autokarowej – uczestnicy konferencji mieli możliwość poznać największe atrakcje turystyczne południowej Wielkopolski. Prowadzeni przez dr. inż. Piotra Maluśkiewicza z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn poznali opactwo benedyktynów w Lubiniu i bazylikę na Świętej Górze w Gostyniu. Podsumowaniem drugiego dnia obrad była uroczysta kolacja, którą uświetnił zespół „Trio Stroikowe Zamku Rokosowo” i solowy występ Barbary Gutaj, solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Tradycyjnie już wszystkie przygotowane wcześniej artykuły poddano procedurze recenzji, zaś pomyślnie zaopiniowane prace zostały wydane w postaci monografii pt. „Machine Modeling and Simulations”, której redaktorami byli: Marian Dudziak, Ireneusz Malujda i Konrad Waluś. XVII Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa zakończona została podsumowaniem obrad, którego dokonał chairman konferencji prof. Marian Dudziak. Korzystając z okazji podziękował wszystkim uczestnikom za wygłoszenie referatów, a także zaprosił w imieniu strony słowackiej na kolejną, już osiemnastą konferencję.
 
 

 Przemówienie mgr. inż. Jacka Kroczaka

 

Uczesnicy konferencji podczas obrad

 pamiątkowe zdjęcie uczesników XVII Międzynarodowej Konferencji Machine Modeling and Simulaions

 

  

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej