instytut,kpkm,0,strona_glowna.htm
Aktualnościbelka
XVII Seminarium Projektowanie Mechatroniczne
28.10.2013 | Poniedziałek

oprac. i fot. Maciej Berdychowski

Seminarium mechatroniczne organizowane przez Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn od początku istnienia specjalności Mechatronika na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu stanowi integralny element procesu kształcenia przyszłych inżynierów mechatroników. W corocznym seminarium uczestniczą studenci tej specjalności oraz pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej i innych uczelni technicznych prowadzących studia mechatroniczne. Zaproszeni są również przedstawiciele zakładów przemysłowych i instytutów naukowo-badawczych, z którymi Katedra współpracuje.
Podczas pierwszej części seminariów mechatronicznych pracownicy naukowi przedstawiają najnowsze osiągnięcia i kierunki badań realizowanych w dziedzinie projektowania mechatronicznego. W tej części seminarium swoje wystąpienie mają także przedstawiciele przemysłu. To doskonała okazja dozaprezentowania sylwetki swojej firmy, jej historii, zakresu działalności, osiągnięć i wdrożonych innowacji.
Druga część seminarium tradycyjnie poświęcona jest studentom. Mają oni możliwość wygłoszenia referatów, w których najczęściej przedstawiane są ich prace dyplomowe, inżynierskie i magisterskie. To szansa pokazania się od jak najlepszej strony potencjalnym przyszłym pracodawcom. Od kilku lat takąszansę mają także studenci z innych uczelni, z którymi Katedra współpracuje. Daje to możliwość porównania efektów kształcenia studentów w różnych środowiskach naukowych.
Dnia 9 maja 2013 roku odbyło się w Nowym Tomyślu kolejne, już XVII Seminarium "Projektowanie Mechatroniczne". Od kilku lat Katedra organizuje seminaria wspólnie z firmami zewnętrznymi, będącymi prężnymi ośrodkami przemysłowymi i potencjalnymi pracodawcami dla przyszłych absolwentów Politechniki Poznańskiej. W tym roku partnerem Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn była firma AesculapChifa sp. z o.o. z Nowego Tomyśla, która pełniła rolę gospodarza seminarium.
XVII Seminarium "Projektowanie Mechatroniczne" otworzył – witając wszystkich jego uczestników – prezes firmy AesculapChifa mgr inż. Mariusz Bożek. Następnie kierownik Katedry PKM dr hab. inż. Ireneusz Malujda podziękował w imieniu pracowników Katedry kierownictwu firmy AesculapChifa zapełne życzliwości przyjęcie zaproponowanej roli współorganizatora seminarium i jego przygotowanie.Następnie przywitał przybyłych na seminarium gości. Szczególnie serdecznie powitał dziekana Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu prof. dr. hab. inż. FranciszkaTomaszewskiego, a także profesorów z Politechniki Poznańskiej: prof. dr. hab. inż. Jerzego Zielnicę, prof. dr. hab. inż. Bogdana Branowskiego, prof. dr. hab. inż. Waldemara Nawrockiego. Słowa powitania skierował także do dr. inż. Macieja Bodnickiego, który przybył na seminarium z grupą studentówz Politechniki Warszawskiej, dr. inż. Grzegorza Domkaz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr. inż. Andrzeja Lewandowskiego,kierownika poznańskiego oddziału Instytutu Ekspertyz Sądowych, mgr. inż. Karola Siemiona z firmy Kiel Polska Sp. z o.o., mgr. inż. Jarosława Kramera z Zakładów Mechanicznych Kazimieruk, mgr. inż. Zdzisława Grobelnego i mgr. inż. Przemysława Grobelnego z zakładu Grobelny Technika Chłodnicza.
Obrady plenarne zapoczątkowane zostały wystąpieniem prezesa AesculapChifa mgr. inż. Mariusza Bożka.Przedstawił swoją firmę - AesculapChifa sp. z o.o., producentaszerokiej gamy narzędzi i sprzętu medycznego o światowych parametrach jakościowych, stosowanych w praktycznie każdej dziedzinie medycyny. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 1700 pracowników, zapewniając pewność zatrudnienia kadry i jej rozwój. Ponad 90% produkcji eksportuje do Japonii, USA, Australii, Korei, Meksyku, Brazylii i Europy zachodniej. Obecnie AesculapChifa sp. z o.o. jest częścią koncernu B.Braun, firmy ze 160–letnią tradycją.
Kolejny referat wygłosił dr inż. Damian Frąckowiak z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. W wystąpieniu pt. "Zestaw badawczy hydraulicznego napędu liniowego" zaprezentował, specjalistyczne stanowisko badawcze, będące nowym wyposażeniem Katedry. Jego uniwersalność pozwala na realizację zadań zarówno dydaktycznych jak i naukowo-badawczych. Następnie mgr inż. P. Zwanzig z AesculapChifaprzedstawił referat, w którym omówił jeden z przykładowych problemów technologiczno-konstrukcyjnych związany z optymalizacją lutowania w procesie produkcyjnym przetwornika Combitrans. Ostatni referat w pierwszej sesji seminarium zaprezentował student Maciej Woźniczko z Politechniki Warszawskiej,który przedstawił oryginalny projekt „Mechatronicznego gitarzysty”. Po krótkiej przerwie swoje referaty przedstawili w formie prezentacji studenci:

  • Martyna Zowade (Politechnika Warszawska) „Spotkanie sztuki z techniką - projekt rzeźby kinetycznej”
  • Michał Kaźmierczak (Politechnika Poznańska) "Symulator lotu"
  • Kacper Cegielski (Politechnika Poznańska)"Statyczne i dynamiczne doświetlanie zakrętów w samochodach osobowych"
  • Maciej Piwoński (Politechnika Poznańska)"Skaner 3D do pomiarów elementów drobnych"
  • Jan Kasowski(Politechnika Poznańska)"Konstrukcja skanera do książek"
  • Mateusz Kukla (Politechnika Poznańska)"Ciecze magnetoreologiczne w konstrukcji chwytaków adaptacyjnych"
  • Bartosz Socha, Paweł Tarkowski (Politechnika Poznańska)"Sterowanie automatyczne i manualne robota inspekcyjnego"

Końcowym punktem seminarium było zwiedzenie zakładów AesculapChifa w ramach którego zapoznano uczestników z procesami technologicznymi produkcji aparatury medycznej i narzędzi chirurgicznych. Szczególną uwagę zwiedzający skupiali na maszynach i urządzeniach mechatronicznych wyposażonych w moduły sterowania, wykonawcze i sensory.


 Powitanie uczestników seminarium

Wystąpienie mgr inż. Mariusza Bożka

 Uczestnicy seminarium podczas obrad

Uczestnicy seminarium podczas zwiedzania zakład AesculapChifa

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej