instytut,ktc,0,strona_glowna.htm
Wersje językowe
jezyk_polski
jezyk_angielski
   
Działalność dydaktycznabelka

 Działalność dydaktyczna prowadzona jest na trzech wydziałach:


Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 
Kierunki: 
Mechanika i Budowa Maszyn 
Transport

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 
Kierunek: 
Mechanika i Budowa Maszyn 

Wydział Elektryczny 
Kierunek 
Energetyka

 

Oprócz zajęć kierunkowych prowadzone są również zajęcia specjalistyczne na kilku specjalnościach:

 • Technika Cieplna
 • Silniki Lotnicze
 • Inżynieria Transportu Rurociągowego
 • Cieplna Energetyka Przemysłowa 
 • Technologie Gazowe

 

Zajęcia na powyższych kierunkach prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń lub zajęć laboratoryjnych. Zajęcia obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 • dynamika gazów
 • gospodarka energetyczna
 • języki programowania
 • kotły
 • modelowanie procesów przepływowych
 • mechanika płynów
 • miernictwo cieplne
 • ochrona środowiska
 • osprzęt lotniczy
 • sterowanie i automatyzacja
 • systemy grzewcze
 • techniki informatyczne
 • termodynamika techniczna
 • transport hydrauliczny i pneumatyczny
 • transport mediów
 • transport paliw
 • turbiny
 • układy napędowe
 • urządzenia do transportu cieczy i gazów
 • użytkowanie paliw gazowych
 • wymiana ciepła

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej