instytut,ktc,0,strona_glowna.htm
Wersje językowe
jezyk_polski
jezyk_angielski
   
Strona główna » Katedra Techniki Cieplnej » Dla studentów » Cwiczenia laboratoryjne - instrukcje i formatki
Cwiczenia laboratoryjne - instrukcje i formatkibelka

 

1.

Analiza natężenia przepływu ciepła przez materiały stałe dla jednowymiarowych ustalonych warunków przepływów ciepła- zastosowanie równania Fouriera

2.

Analiza procesu spalania. Współczynnik nadmiaru powietrza 

3.

Analiza wstępna paliw. Oznaczenie wilgotności,części lotnych i popiołu.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wyznaczenie charakterystyki pomp wirowych połączonych szeregowo lub równolegle

11.
12.

Wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliwa stałego

13.

Wyznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej paliwa gazowego

14.
15.
16.
17.

Pomiar konwekcyjnego współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni walca w warunkach konwekcji swobodnej

18.
19.
20.

Pomiar strumienia objętości i masy za pomocą rurek spiętrzających

21.
22.

Pomiar temperatury termometrem cieczowym rozszerzalnościowym

23.
24.

Termometria. Pomiary temperatury za pomocą termometrów rezystancyjnych i termoelektrycznych

25.
26.

Pomiar rozkładu temperatury wzdłuż przedłużonej powierzchni i porównanie wyników z analizą teoretyczną.

27.
28.
29.
30.

Wyznaczenie strumienia  masy w dławnicy labiryntowej  metodą Egli. Wyznaczenie liczby Macha w ostatniej szczelinie dławicy.

31.

Pomiar strumienia masy za pomocą kryz na stanowisku badawczym

32.

Porównanie współczynnika emisyjności modelu ciała doskonale czarnego do innych rodzajów ciał wymieniających ciepło przez promieniowanie

33.
34.
35.
36.
37.
38.

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej