instytut,ktc,0,strona_glowna.htm
Wersje językowe
jezyk_polski
jezyk_angielski
   
Strona główna » Katedra Techniki Cieplnej » Galeria » 2009 » Seminarium przedhabilitacyjne dra inża. Wojciecha Zeńczaka
Seminarium przedhabilitacyjne dra inża. Wojciecha Zeńczakabelka

 

Seminarjum przedhabilitacyjne

1 grudnia 2009r. na Politechnice Poznańskiej w Katedrze Techniki Cieplnej odbyło się seminarium w sprawie pracy habilitacyjnej dr inż. Wojciecha Zeńczaka. Seminarium zostało zorganizowane przy udziale prof. Piotra Krzyślaka.

Dr inż. W. Zeńczak przedstawił problem związany z wykorzystaniem węgla jako paliwa na statkach. Węgiel miałby być spalany w kotłach fluidalnych. Szczególnie predestynowane do tego są statki operujące na krótszych trasach z uwagi na większą objętość zapasu paliwa. Przedstawiony temat wcześniej był badany przez specjalistów z innych krajów, gdzie został nie dokończony. Przyszła praca habilitacyjna w ostatecznej wesji będzie najprawdopodobniej doskonałym tematem pracy dla celów dydaktycznych, a być może przedstawiony projekt wejdzie w życie na niektórych statkach transportowych.

Przybyli goście debatowali na temat przedstawionej pracy oraz zostali zapewnieni, że prace nad projektem będą kontynuowane.

Na spotkaniu został przedstawiony poniższy referat:

Referat 1: 
"Problemy projektowania siłowni okrętowych w aspekcie sytuacji energetycznej na świecie" 
dr inż. Wojciech Zeńczak 
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny 
Wydział: Technika Morska 
Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej