instytut,ktc,0,strona_glowna.htm
Wersje językowe
jezyk_polski
jezyk_angielski
   
Strona główna » Katedra Techniki Cieplnej » Galeria » 2009 » Polska Akademia Nauk - Komitet Termodynamiki i Spalania Sekcja Termodynamiki - Seminarium
Polska Akademia Nauk - Komitet Termodynamiki i Spalania Sekcja Termodynamiki - Seminariumbelka

 

Polska Akademia Nauk 
Komitet Termdynamiki i Spalania 
Sekcja Termodynamiki

9 listopada 2009r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się seminarium Sekcji Termodynamiki. Seminarium zorganizował przedstawiciel Politechniki Poznańskiej dr inż. Leon Bogusławski prof. nadzwyczajny, kierownik Katedry Techniki Cieplnej. Seminarium dotyczyło przedyskutowania aktualnych spraw oraz omówieniu działań jakie Sekcja będzie realizowała w przyszłości.

Na spotkaniu zostały przedstawione poniższe referaty, po odczytaniu których trwały ożywione dyskusje na ich tematy:

Referat 1: 
"Hydrodynamika i wymiana ciepła w układach z redukcją oporów przepływu" 
dr hab. Lubomira Broniarz-Press prof. nadzwyczajny 
dr inż. Jacek Różański 
Politechnika Poznańska 
Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Referat 2: 
"Turbulentna kowekcja swobodna na pionowych cylindrach" 
dr inż. Krzysztof Bober 
Politechnika Poznańska 
Instytut Inżynierii Środowiska

Referat 3: 
"Koncepcja zastosowania przegrzewu wewnętrznego w układach turboparowych" 
dr hab. inż. Piotr Krzyślak prof. nadzwyczajny 
Politechnika Poznańska 
Katedra Techniki Cieplnej

 

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej