podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,0,strona_glowna.htm
Journal of Mechanical and Transport Engineeringbelka
Komitet redakcyjny

 

redaktor naczelny: dr hab. inż. Piotr KRAWIEC, prof. nadzw. PP
z-ca redaktora naczelnego: dr inż. Adrian GILL
sekretarz redakcji: dr inż. Konrad. J WALUŚ
redaktor statystyczny: dr hab.  Karol ANDRZEJCZAK
   

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej