podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,0,strona_glowna.htm
Journal of Mechanical and Transport Engineeringbelka
Informacje dla autorów

 

Artykuł należy przygotować zgodnie z wytycznymi tematycznymi - ZMIANA od maja 2016!!!

Wskazówki dla autorów artykułów (pdf)

Oświadczenie o przenisienu praw autorskich (pdf)

 

 

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej