podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,0,strona_glowna.htm
Journal of Mechanical and Transport Engineeringbelka
Redaktorzy tematyczni
  • dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK, prof pp: transport żywności, chłodnictwo.
  • dr hab. inż. Jacek PIELECHA, prof PP: budowa i eksploatacja silników spalinowych.
  • dr hab. inż. Jarosław BARTOSZEWICZ, prof PP: technika cieplna.
  • dr hab. inż. Ireneusz MALUJDA, prof PP: konstrukcja maszyn, mechatronika.
  • dr hab. inż. Michał NOWAK, prof PP: modelowanie, symulacje, CAx.
  • dr hab. inż. Włodzimierz KĘSKA, prof PP: transport drogowy, maszyny robocze.
  • dr hab. inż. Tadeusz PIECHOWIAK, prof PP: transport szynowy.
  • dr hab. inż. Jacek ŻAK, prof PP: logistyka i zarządzanie transportem.
  • dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA, prof PP: ekonomika transportu, ekologia.
  • dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska: transport lotniczy, silniki lotnicze


 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej