podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,0,strona_glowna.htm
Journal of Mechanical and Transport Engineeringbelka
Dla recenzentów

 

Wzór formularza recenzjii (pdf)

L I S T A   R E C E N Z E N T Ó W   C Z A S O P I S M A

Lista recenzentów artykułów zamieszczonych w czasopiśmie w Vol 65/2013 (pdf)

Lista recenzentów artykulów zamieszczonych w czasopiśmie w Vol 66/2014 (pdf)

Lista recenzentów artykulów zamieszczonych w czasopiśmie w Vol 67/2015 (pdf)

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej