Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
           Czynna od poniedziałku do piątku
                     w godz. od 8.00 – 18.00


Ogólnie o stacji

        Stacja Kontroli Pojazdów została uruchomiona w 23 lutego 2004r. w laboratorium Zakładu Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego na Politechnice Poznańskiej. Działalność Stacji Kontroli Pojazdów potwierdzona jest na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr 038 wydanego przez Prezydenta   Miasta Poznania, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów. Zaświadczenie to zostało wydane między innymi w oparciu o uzyskany wcześniej Certyfikat nr 0051/ITS Instytutu Transportu Samochodowego. Jako Stacja Kontroli Pojazdów jesteśmy upoważnieni do badania pojazdów rodzaju ABT z rozszerzeniem o cdef.

               
Jesteś w dobrych rękach!

stopka
Politechnika Poznańska | Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Ulica Piotrowo 3 Hala nr 3 (A/17) | Wjazd od ul. Kórnickiej między akademikami DS-1 i DS-3 | Tel. 061 665 2880 lub 061 665 2879