Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
           Czynna od poniedziałku do piątku
                     w godz. od 8.00 – 18.00


Rodzaje badań


          Nasza Stacja wyposażona jest między innymi w urządzenie rolkowe nowej generacji (4x4, ASR/ASD), oraz jako alternatywa do tego urządzenia – płyty najazdowe (4 płytowe), umożliwiające wykonanie pomiaru sił hamujących, oraz ocenę stanu zawieszenia w czasie jednego najazdu. Pomiar taki zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu sprzęgła visco w pojazdach napędzanych 4x4.

 
Stacja nasza wykonuje:
1. Okresowe przeglądy rejestracyjne następujących pojazdów:
    - motocykli,
    - samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t,
    - ciągników rolniczych.
2. Przeglądy dodatkowe:
    - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
    - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów
      nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości 1 szt. 
      rocznie,
    - pojazdów do prowadzenia nauki jazdy,
    - pojazdów używanych jako taksówki.
3. Badanie pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu 
    drogowego lub satrostę, dla których wymagane jest specjalistyczne
    badanie, oraz pojazdów, w których dodkonano zmian konstrukcyjnych
    lub wymiany elementów powodujących zmiane danych w dowodzie
    rejestacyjnym.
4. Badania pojazdów marki "SAM", co do zgodności z
    warunkami technicznymi.
5. Badania pojazdów z napędem 4x4 (visco).
6. Badanie układów przeciwpoślizgowych (ASR) i blokady przekładni
    głównej (ASD)

stopka
Politechnika Poznańska | Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Ulica Piotrowo 3 Hala nr 3 (A/17) | Wjazd od ul. Kórnickiej między akademikami DS-1 i DS-3 | Tel. 061 665 2880 lub 061 665 2879