Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
           Czynna od poniedziałku do piątku
                     w godz. od 8.00 – 18.00


Diagnosta

Zakres tematyczny obejmuje 116 godzin, podzielonych na: 

1. Szkolenie podstawowe dla kandydatów na diagnostów w zakresie przeprowadzania okresowych badań 
     technicznych pojazdów - obejmuje 54 godzin
2. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania dodatkowych badań technicznych pojazdów 
     przystosowanych do zasilania gazem - obejmuje 14 godzin.
3. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów - obejmuje 23 godziny:
          a. związanych z pierwszym badaniem zarejestrowanych za granicą;
          b. skierowanych na badania min. po kolizjach, wypadkach oraz dokonanych zmianach danych  
              technicznych; 
4. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznychpojazdów przeznaczonych
    do przewozu towarów niebezpiecznych - obejmuje 16  
              godzin.
5. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych autobusów, które rozwijają na
    drodze 100 km/h - obejmuje 9 godzin.

Szkolenia przeznaczone są dla osób mających wykształcenie co najmniej średnie techniczne, w szczególności dla tych posiadających odpowiedni staż pracy w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie naprawy pojazdów.

Uwaga: Ukończenie tylko wszystkich w/w szkoleń upoważnia kandydata na diagnostę do przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny.
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.
W przypadków dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
 (061) 665 2880 e-mail:

jerzy.kupiec@put.poznan.pl , ryszard,manczak@put.poznan.pl

Zapisy prowadzimy przez naszą podstronę:   szkolenienadiagnoste.pl

stopka
Politechnika Poznańska | Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Ulica Piotrowo 3 Hala nr 3 (A/17) | Wjazd od ul. Kórnickiej między akademikami DS-1 i DS-3 | Tel. 061 665 2880 lub 061 665 2879