Strona główna
Maszyny spożywcze i chłodnictwobelka

Absolwent tego profilu dyplomowania jest przygotowany do rozwiązywania zadań inżynierskich w dziedzinie chłodnictwa oraz maszyn i urządzeń służących do przetwarzania, pakowania i przechowywania żywności. Zdobywa on wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji tych urządzeń oraz podstawy wiedzy o ochronie środowiska, działalności gospodarczej, marketingu wyrobów przemysłowych.

Przewidywane zatrudnienie to: zakłady produkujące maszyny spożywcze, firmy projektujące, wykonujące i serwisujące instalacje chłodnicze, działy mechaniczno-energetyczne zakładów produkujących żywność, przedsiębiorstwa handlowe i kompletujące urządzenia technologiczne zakładów produkcyjnych. Uzyskane w ramach profilu dyplomowania przygotowanie zawodowe umożliwia również podjęcie pracy w pokrewnych gałęziach przemysłu, takich jak farmaceutyczny czy chemiczny.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej