Strona główna
Aktualnościbelka
Otwarte Seminarium Wydziałowe w dniu 21 kwietnia 2017 r.
27.04.2017 | Czwartek

W dniu 21 kwietnia 2017 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej odbyło się otwarte Seminarium Wydziałowe, na którym przedstawiono 2 referaty. Pierwszy referat pod tytułem „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę” wygłosił prof. dr hab. Bolesław Orłowski, pracownik Instytutu Historii Nauki PAN, wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej, członek zarządu Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki (ICOHTEC), autor wielu monografii, m.in. Powszechnej Historii Techniki i Historii Techniki Polskiej. Prof. Orłowski zaprezentował i omówił problemy występujące przy tworzeniu swojego najnowszego 4-tomowego dzieła pt.: Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, który także został udostępniony uczestnikom Seminarium.

Drugi referat pod tytułem: „Metoda TECHNITAS wartościowania dziedzictwa kulturowego techniki” przedstawił dr inż. Waldemar J. Affelt z Politechniki Gdańskiej (wcześniej także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), absolwent studiów specjalistycznych we Włoszech, USA, Anglii i Austrii, wieloletni członek Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Konserwatorze Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po wysłuchaniu referatów odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele kilku ośrodków naukowych, w tym Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Historii Nauki PAN, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i innych.

Przed Seminarium odbyło się także na terenie Wydziału posiedzenie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej zorganizowane przez Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PP. W trakcie tego spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele wielu krajowych jednostek muzealnych i naukowych środowisk muzealniczych, przewodniczący Stowarzyszenia profesor dr hab. Michał F. Woźniak, dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, omówił plany działalności Stowarzyszenia na najbliższy rok, zaś dr Jan Maćkowiak, dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie przedstawił główne zasady działania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej i stojące przed nim najbliższe zadania. W dalszym ciągu spotkania propozycje zasad organizacji i programu nauczania w ramach przygotowywanego Studium Podyplomowego „Ochrona zabytków sztuki inżynieryjnej” omówił prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, prodziekan wydziału, oraz proponowani wykładowcy Studium: prof. dr hab. inż. Leszek Małdziński, dr inż. Zbigniew Rybak i dr inż. Łukasz Rymaniak. W trakcie dyskusji zgłoszono kilka propozycji modyfikacji i uzupełnienia programu Studium.

 

 

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej