Strona główna
Aktualnościbelka
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok 2017/18
27.06.2017 | Wtorek

Stypendium ministra

za wybitne osiągnięcia dla studentów

i doktorantów

na rok akademicki 2017/18

     Informujemy, że ukazały się nowe wytyczne w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów. Informacje na temat składania wniosków na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Studenci:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

Doktoranci:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

     Czytelnie wypełnione  wnioski o stypendia ministra muszą zostać złożone w Dziekanacie

do 21 września 2017r. (czwartek) - studenci

do 5 września 2017 (wtorek) - doktoranci.

Student/Doktorant przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska (w przypadku przyznania stypendium) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

      Rektor przekazuje jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

    Rozporządzenia, wzory wniosków, ich wykaz w formie elektronicznej, a także wskazówki dotyczące ich wypełniania dostępne są na stronie MNiSW pod ww. linkami.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej