Strona główna
Aktualnościbelka
Zmarł dr inż. Krzysztof Koper
10.01.2018 | Środa

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci w dniu 7 stycznia 2018 roku

ś.p.

 

KRZYSZTOFA KOPERA

 

 

 

pracownika Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn
Politechniki Poznańskiej.

 

 

  Pan Krzysztof Koper urodził się 18 września 1982 w Gliwicach. Studia na Politechnice Śląskiej ukończył w 2007 roku z wynikiem bardzo dobrym. W tym też roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP.     Pracę doktorską, dotyczącą struktury modelu zarządzania cyklem życia maszyn i urządzeń, dr inż. K. Koper obronił w 2016 roku.

 

  Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej dr inż. K. Koper pełnił na Wydziale różne funkcje: specjalisty ds. promocji kierunku zamawianego „Mechanika i Budowa Maszyn kierunkiem twoich sukcesów” (2010-2014), Pełnomocnika Dziekana ds. studentów zagranicznych (od 2016) oraz uczestniczył w komitetach organizacyjnych takich wydarzeń, jak: Międzynarodowa Letnia Szkoła  (7 edycji, 2008-2014), międzynarodowa konferencja poświęcona TQM w Boszkowie (2010, 2012), konferencja dla doktorantów i młodych naukowców „InterTech” czy międzynarodowe sympozjum „16th SETAC Europe Case Studies Symposium” w 2010 r.

 

 Dr inż. K. Koper działał w ramach grupy naukowej „CASE-LCA Network” i był współtwórcą wniosku pn. REGPOT w konkursie w ramach 7 Programu Ramowego UE. Zaangażowany był mocno w współtworzenie, prowadzonej w języku angielskim, specjalności „Product Engineering”, realizowanej w ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Był autorem lub współautorem blisko 30 prac naukowych,   z czego 15 napisanych w j. angielskim.

 

  W osobie Zmarłego straciliśmy pasjonata zagadnień LCM, wyróżniającego się dydaktyka i życzliwego młodzieży wychowawcę, który dobrze zadomowił się w naszej Uczelni i Wielkopolsce.

 

  Każda śmierć napawa bólem, a szczególnie, gdy umiera młody człowiek, dobrze się zapowiadający naukowo, pełen inicjatyw i radości życia.

 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

  Msza św. odbędzie się w sobotę (13.01.2018) o godz. 11.00 w Kościele pw. św. Jerzego w Goleniowie. Od godz.12.00 do 12.30 zostanie wystawiona trumna w kaplicy na cmentarzu w Goleniowie przy ul. Przestrzennej, po czym odbędą się uroczystości pogrzebowe.

 

Pracownicy Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Poznańskiej

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej