Strona główna
Aktualnościbelka
Letnia Szkoła (ESA) w Altbach/Austria 2018
24.01.2018 | Środa

 

   Informujemy, że otwarte zostało postępowanie rekrutacyjne dla zainteresowanych udziałem w The Summer School Alpbach 2018, programie edukacyjno-studyjnym adresowanym do młodych naukowców i studentów/absolwentów akademickich uczelni politechnicznych, zainteresowanych udziałem w projektach badawczych i technologicznych związanych z eksploracja przestrzeni kosmicznej. Do udziału procedurze rekrutacji w SSA 2018 uprawnieni są kandydaci pochodzący z państw członkowskich, stowarzyszonych i współpracujących Europejskiej Agencji Kosmicznej. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym powinny złożyć aplikację do 31 marca 2018 r.

https://www.mr.gov.pl/media/50252/info.docx#/content/content/edit/90488 

Informacja w języku angielskim o SSA 2018 doastępna jest na stronie:  http://www.summerschoolalpbach.at/

oraz na stronie Ministerstwa: www.mr.gov.pl, następnie www.mr.gov.pl/kosmos w zakładce Nauka i staże.

 
Zakwalifikowani kandydaci z Polski mogą ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów udziału w SSA 2018, ze środków będących w dyspozycji Europlanet NA1.

 

 

 

 

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej