Strona główna
Transportbelka

KIERUNEK TRANSPORT

Studia magisterskie

Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich, otrzymujący tytuł zawodowy magistra inżyniera, jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi i kierowania zapleczem technicznym transportu. Posiada on umiejętności konstruowania, opracowywania technologii i prowadzenia napraw oraz przeglądów pojazdów i środków transportowych, a także tworzenia systemów ochrony środowiska związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych lub szynowych.
Student zdobywa w czasie studiów wiedzę ogólną z przedmiotów ścisłych kształcenia politechnicznego (matematyki, fizyki, chemii, mechaniki technicznej i elektroniki) oraz kształcenia ekonomicznego w zakresie organizacji, ekonomii, ekologii, logistyki, marketingu i rachunkowości. Szczegółowa wiedza inżynierska obejmuje przedmioty związane z zawodem inżyniera mechanika (maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, metrologia, konstrukcja maszyn, wytrzymałość materiałów, techniki wytwarzania, diagnostyka techniczna) i przedmioty wybranej specjalności (budowa, eksploatacja, naprawa i sterowanie pojazdów mechanicznych, urządzenia przeładunkowe, silniki spalinowe). Zgodnie ze swoim wyborem student może ukończyć jedną z siedmiu specjalności: ekologię transportu, logistykę transportu, transport drogowy, transport szynowy, transport lotniczy, inżynierię transportu  rurociągowego lub transport chłodniczy.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do organizowania działalności przewozowej, spedycyjnej, obsługowo-naprawczej i inwestycyjnej, a także do kierowania nią. Może prowadzić twórcze prace projektowe i badania w obszarze systemów logistycznych w transporcie, procesów transportowych i baz transportowych oraz zaplecza technicznego. Jest także przygotowany do prowadzenia działalności marketingowej i handlowej.

Studia zawodowe
Absolwent 3,5-letnich dziennych studiów zawodowych z tytułem inżyniera na kierunku Transport ma możliwości kontynuowania studiów (na naszym wydziale) na poziomie magisterskim w trybie studiów dziennych lub zaocznych. Jest przygotowany do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą, inwestycyjną i szkoleniową jak również do prowadzenia działalności marketingowej i handlowej.

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej