Strona główna
Aktualnościbelka
Wykład pt.: Praktyczne zastosowania systemów marki GOM do pomiaru deformacji
10.05.2018 | Czwartek

 

Koło Naukowe Maszyn Roboczych działające przy Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych zaprasza wszystkich chętnych studentów na otwarty wykład dotyczący praktycznego zastosowania systemów marki GOM do pomiarów deformacji. Wykład zostanie poprowadzony przez przedstawicieli firmy LENSO będącej wyłącznym dystrybutorem tych systemów w Polsce. Wykład odbędzie się w sali CW 9 17 maja o godzinie 13.30.

Na wykładzie zostaną poruszone takie zagadnienia jak:
1. Metody pomiaru w ujęciu systemu ARAMIS, TRITOP, ARGUS
2. Omówienie systemu do pomiarów tłoczności - ARGUS (FLC FLD)
3. Omówienie systemu fotogrametrycznego - TRITOP (CMM pomiar deformacji statycznych)
4. Omówienie systemu do pomiarów odkształceń i przemieszczeń 3D - ARAMIS i jego wersji.
5. System ARAMIS - przykłady aplikacji:
  a) badania statyczne materiałowe (automatyczne określanie wł. materiałowych)
  b) badania dynamiczne deformacji - pomiar z wykorzystaniem markerów
  c) pomiary w próbach zmęczeniowych
  d) wykorzystanie systemu do pomiarów na żywo - pętla sprzężenia zwrotnego z maszyną wytrzymałościową
  e) funkcjonalność Live
  f) zaawansowane pomiary z wykorzystaniem systemów TRITOP + 2 x ARAMIS (transformacja do jednego układu współrzędnych).
6. Przedstawienie darmowego oprogramowania GOM-Correlate.
7. Dyskusja.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat, więcej informacji o szkleniu udzieli Mateusz Pietrzak, e-mail:

mateusz.pietrzak@student.put.poznan.pl

 
Wszystkich chętnych studentów serdecznie zapraszamy.

 

Dawid Romek

 Plakat o wykładzie

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej