Strona główna
Strona główna » Samochody i ciągniki (eksploatacja)
Samochody i ciągniki (eksploatacja)belka

W ramach tej grupy zagadnień studenci studiują m. in następujące przedmioty:

 • Obsługiwanie pojazdów - celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką utrzymania pojazdów samochodowych w okresie ich eksploatowania.

  Przedmiot zapoznaje z systemami i rodzajami obsług, stosowanymi we współczesnych pojazdach samochodowych, z trendami w obsłudze, a także z obsługą najważniejszych układów pojazdu samochodowego. Jest omawiana techniczna infrastruktura obsługowa, dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca obsługi i części zamiennych, inspekcja serwisowa pojazdu, sieci serwisowe i obsługa klienta flotowego oraz inne szczegółowe zagadnienia, przydatne w przyszłej pracy zawodowej w serwisach samochodowych i w codziennym użytkowaniu pojazdu.


  ZNACZENIE PRZEDMIOTU:
  Przedmiot ten jest jednym z podstawowych w części wykształcenia absolwentów specjalności ukierunkowanej na ekslpoatację pojazdów samochodowych. Wielu absolwentów własnie w tej cześci branży motoryzacyjnej w przyszłości odnajduje swoje miejsce pracy zawodowej. Ze wzgledu na wzrost skomplikowania wspólczesnych pojazdów od przyszłych pracowników wymaga się coraz bardziej świadomej wiedzy w tym obszarze i umiejętności dalszego samokształcenia. Wiedza zdobywana w ramach przedmiotu pozwoli spełnić te wymagania...

   
 • Eksploatacja pojazdów - celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień z zakresu eksploatacji pojazdów.

  W ramach przedmiotu omawiane są m.in.: kryteria doboru pojazdów do warunków eksploatacji, formy zużywania elementów pojazdów, wpływ warunków eksploatacji na stan technicznych pojazdu (na przykładzie misji pokojowych), modele użytkowania pojazdów, strategie obsługiwania pojazdów i metody wyznaczania resursu międzyobsługowego. Na zajęciach podejmowany jest także szczególnie aktualny aspekt ekonomiczny eksploatacji pojazdów obejmujący wykłady z zakresu kosztów eksploatacji pojazdów, wskaźników oceny efektywności eksploatacji oraz analizy stosowania różnych paliw silnikowych.

  ZNACZENIE PRZEDMIOTU:
  Przedmiot ten pozwala studentom spojrzeć na eksploatacjepojazdu w sposób usystematyzowany, pozwalający patrzeć na ten proces z punktu widzenia rozumienia procesu, tym samym przygotowuje to zagadnień zwiazanych z zarządzeniem tym procesem. Efektem nauczania przedmiotu jest znajomość podstawowych problemów z zakresu eksploatacji floty pojazdów i umiejętność ich rozwiązywania.
powrót do strony opisu specjalności >>>
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej