Strona główna
Mechatronikabelka

Integracja inżynierii mechanicznej z elektroniką i inteligentnym sterowaniem komputerowym, charakterystyczna dla mechatroniki, pozwala absolwentowi na integralne podejście do projektowania i wytwarzania produktów. Studenci są przygotowywani do opracowywania nowych maszyn, „inteligentnych” i przyjaznych użytkownikowi, do ulepszania i modernizacji urządzeń przemysłowych w interdyscyplinarnych zespołach, wykorzystywania nowych technik komputerowych, pomiarowych i mikroprocesorowych w projektowaniu zwłaszcza zautomatyzowanych maszyn i nowoczesnych urządzeń powszechnego użytku.

W kształceniu specjalizacyjnym zaakcentowano metody i techniki komputerowe: analizy konstrukcji, komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAD/CAM, symulacji komputerowej i zintegrowanego projektowania mechatronicznego.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej