Strona główna
Aktualnościbelka
Nadanie godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Michałowi Ciałkowskiemu
21.12.2018 | Piątek

 

   W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyła się uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego pracownikowi Wydziału Inżynierii Technicznej Panu Profesorowi dr hab. inż. Michałowi Ciałkowskiemu.

   Licznie przybyłych gości z różnych ośrodków uczelnianych i przedstawicieli wielu jednostek wojskowych powitał Jego Magnificencja Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. prof. WAT Tadeusz Szczurek. Laudację wygłosił prof. dr hab. inż.  Janusz Terpiłowski, promotor postępowania doktorskiego. Podkreślił w niej ogromny dorobek naukowy prof. M. Ciałkowskiego, znaczący nie tylko liczbowo, lecz przede wszystkim naukowo, szczególnie w zakresie zastosowań metod matematycznych w analizie przepływu ciepła i masy, termodynamiki i mechaniki płynów. Osiągnięcia naukowe Profesora znajdują swe liczne zastosowania zarówno w optymalizowaniu konstrukcji urządzeń technicznych, np. turbin i sprężarek, jak i w lotnictwie i medycynie.

   Szczególnym osiągnięciem Profesora Michała Ciałkowskiego było i jest ciągle ogromne zaangażowanie w rozwój nauki i dydaktyki w zakresie lotnictwa, które zaowocowało powstaniem dwóch specjalności lotniczych na Wydziale Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej oraz utworzeniem kierunku kształcenia Lotnictwo i Kosmonautyka na tym wydziale. Nawiązana przy tej okazji współpraca  z Wojskową Akademią Techniczną oraz kilkoma bazami lotnictwa wojskowego zaowocowała sformułowaniem wielu tematów badawczych zakończonych obronionymi doktoratami i habilitacjami, także oficerów lotnictwa w służbie czynnej.

   W laudacji zostały przywołane bardzo pozytywne oceny dorobku Profesora M. Ciałkowskiego wyrażone w recenzjach opracowanych w toku postępowania przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala i Senat Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. inż. Jana Talera i Senat Politechniki Krakowskiej oraz przez prof. dr hab. inż. Józefa Gacka i Senat Wojskowej Akademii Technicznej.

   Następnie przedstawiona została uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 25 października 2018 r., na mocy której Rektor WAT gen. bryg. dr hab. inż. prof. WAT Tadeusz Szczurek, dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa dr hab. inż. prof. WAT Stanisław Kachel oraz promotor prof. dr hab. inż.  Janusz Terpiłowski nadali Profesorowi Michałowi Ciałkowskiemu tytuł, godność i prawa Doktora Honoris Causa Wojskowej Akademii Technicznej.

   Oprócz wielu prominentnych gości w uroczystości wzięli licznie udział przedstawiciele uczelni i wydziału macierzystego Profesora M. Ciałkowskiego, w tym Prorektor PP prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Prorektor PP prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, dziekan Wydziału Inżynierii Transportu prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski, prodziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych wydziału oraz pracownicy i koledzy z Katedry Techniki Cieplnej.

   Cała społeczność Wydziału składa Panu Profesorowi Michałowi Ciałkowskiemu serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za Jego wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zwieńczone najwyższą godnością akademicką: Tytułem Doktora Honoris Causa.

Opr. KW

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej