Strona główna
Aktualnościbelka
Komunikat nr 2, (kierunek: MiBM sem.2/zaoczne) Zajęcia laboratoryjne - „Metaloznawstwo z obróbką cieplną I”
11.02.2019 | Poniedziałek

  

 

Na zajęciach laboratoryjnych 16/17 marca 2019  („Metaloznawstwo z obróbką cieplną I”) w ramach każdego tematu dydaktycznego odbędzie się sprawdzenie wiedzy w formie pisemnej z zagadnień podanych w stosownych instrukcjach w akapicie: wymagania wstępne. Więcej informacji na stronie Wydziału w zakładce (dla studentów studiów niestacjonarnych) osoby prowadzącej zajęcia:

 

 

 

http://www.fwmt.put.poznan.pl/wykladowca,instytut_imrips,p_okoniewicz,0,strona_glowna.htm

 

Z poważaniem Piotr Okoniewicz

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej