Strona główna
Aktualnościbelka
XIX Studencka Sesja Kół Naukowych
23.05.2019 | Czwartek

 

   Koło Naukowe Mechaników wspólnie z Kołem Naukowym Silników Spalinowych, Kołem Naukowym Inżynierów Transportu Publicznego oraz Kołem Naukowym Inżynierii Wirtualnej Projektowania zorganizowały XIX Studencką Sesję Naukową na Wydziale Inżynierii Transportu w dniu 14 maja 2019 roku. Sesja rozpoczęła się od uroczystego przemówienia Pana Dziekan prof. dr hab. inż. Franciszka Tomaszewskiego. Następnie wygłoszonych zostało 7 referatów w dwóch blokach. Uczestnicy tegorocznej SSN zaprezentowali bardzo wysoki poziom naukowy, co zgodnie podkreślała komisja oceniająca.
   W przerwie między blokami odbyło się spotkanie uczestników i publiczności przy poczęstunku.
 

W tegorocznej Sesji referaty oceniali: prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki, dr inż. Paweł Daszkiewicz, dr inż. Wojciech Sawczuk, dr inż. Krzysztof Kotecki, dr inż. Andrzej Ziółkowski oraz dr inż. Łukasz Rymaniak.  

Laureaci XIV Studenckiej Sesji Naukowej WIT:  

I miejsce    Marcin Kołodziejczak: „Projekt zaawansowanego pakietu aerodynamicznego”

II miejsce   Patryk Nisiewicz: „Dostępność transportu kolejowego w Polsce dla osób z ograniczoną mobilnością” 

III miejsce Michalina Kamińska: „Zagadnienia oceny emisji pojazdów szynowo–drogowych w aspekcie aktualnych przepisów homologacyjnych”   

Wyróżnienia: 

Aleksander Deska, Krzysztof Plewa Plate Bike” 

Dominika Hilderbrandt, Wojciech Maciejewski – „Lokomotywa PUTrain”

Nagrodzonym i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy,
jednocześnie zapraszamy na kolejną edycję Studenckiej Sesji Naukowej WIT

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej