Strona główna
Pojazdy transportu masowegobelka
Drodzy Studenci!

Stale rosnący ruch samochodowy staje się poważnym problemem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Doświadczamy tego wszyscy również w Poznaniu!

 

 
[źródło: www.mmpoznan.pl]
 
Dlatego nowoczesne, ciche, bezpieczne i ekologiczne pojazdy transportu masowego przechodzą obecnie prawdziwy renesans w wielu europejskich i amerykańskich miastach, stając się coraz bardziej konkurencyjne dla komunikacji indywidualnej. Również polskie miasta coraz częściej podejmują temat nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na transporcie zbiorowym – kolei, transporcie miejskim (tramwaje, metro i autobusy), czy też transporcie kombinowanym. W Poznaniu mówi się obecnie o wspólnym bilecie aglomeracyjnym, szybkiej kolei podmiejskiej zintegrowanej z transportem miejskim, a nawet o budowie metra.

Rozpoczęcie produkcji tramwajów przez podpoznańską firmę Solaris Bus&Coach tylko potwierdza, jak ważny jest to kierunek rozwoju polskich miast.

 

Planowana przebudowa Ronda Kaponiera [źródło: materiały Urzędu Miasta Poznania]
 
Studenci, którzy zdecydowali się pójść w tym kierunku i wybrali profil dyplomowania pojazdy transportu masowego, zazwyczaj już na czwartym roku studiów są przekonani co do słuszności swojej decyzji.

Prowadzone wykłady, ciekawe badania, wyjazdy zagraniczne i związane bezpośrednio z przemysłem prace przejściowe, inżynierskie i magisterskie sprawiają, że nie mają oni kłopotu ze znalezieniem dobrej pracy w branży transportu masowego, gdzie coraz częściej poszukuje się dobrych specjalistów z tej dziedziny.

 

Warto na końcu przytoczyć starą anegdotę, jak to do pewnego kraju, gdzie wszyscy chodzili boso przyjechali przedstawiciele dwóch obuwniczych firm. Pierwszy z nich przysłał telegram treści: "Nie ma co tu inwestować, bo wszyscy chodzą boso". Drugi napisał coś zupełnie przeciwnego: "Mamy tu gigantyczny rynek zbytu, bo wszyscy chodzą boso!".

 

Wystarczy spojrzeć na stan transportu publicznego w Polsce oraz zachodzące w nim ostatnio pozytywne zmiany (zaczerpnięte z systemów Europy Zachodniej) i analogia nasuwa się sama.

 

Na ulicach polskich miast kończy się miejsce dla samochodów osobowych. Nadeszła era pojazdów transportu masowego!
 
[źródło: Alstom Transport]
____________________________________________

Profil dyplomowania

 

Pojazdy transportu masowego (ang. mass transit vehicles, public transport vehicles) to pojazdy zorganizowanego transportu osób oraz towarów o zasięgu miejskim lub krajowym. Współcześnie do podstawowych środków transportu masowego należą:
 • w transporcie lądowym szynowym:
  • kolej
  • metro
  • tramwaj
 • w transporcie lądowym kołowym:
  • autobus
  • trolejbus
 • pojazdy transportu kombinowanego
W ramach profilu dyplomowania studenci zdobywają wiedzę ogólną i szczegółową na temat pojazdów oraz systemów transportu masowego (w tym miejskiego). Poznają budowę i konstrukcję całych pojazdów oraz ich podstawowych układów konstrukcyjnych.

 

Główny nacisk położony jest na projektowanie i konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAE, a także na modelowanie (systemy MBS) i badanie pojazdów oraz ich elementów na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji. Studenci zapoznają się również z problematyką teorii ruchu i dynamiki pojazdów, technikami diagnozowania oraz metodami wnioskowania o stanie pojazdów, technikami naprawczymi pojazdów i ich elementów, bezpieczeństwem systemów i analizą ryzyka, wykorzystaniem pojazdów w systemach transportu kombinowanego i miejskiego oraz metodami analizy zagrożeń środowiska przez pojazdy transportu masowego.
____________________________________________


Lista przedmiotów realizowanych w ramach profilu dyplomowania


Studia inżynierskie:

 • Budowa pojazdów drogowych (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Budowa pojazdów szynowych (45h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Teoria ruchu pojazdów (30h wykładu, 30h ćwiczeń)
 • Silniki spalinowe pojazdów (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Projektowanie procesów i systemów eksploatacji pojazdów (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Techniki naprawcze pojazdów (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Techniki diagnozowania pojazdów (15h wykładu, 30h ćwiczeń)
 • Konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem CAD (15h wykładu, 45h ćwiczeń)
 • Praca przejściowa I

Studia magisterskie:

 • Logistyka w systemach transportu masowego (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Podstawy dynamiki pojazdów (30h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Metody i wnioskowanie w diagnostyce pojazdów (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Analizy numeryczne w projektowaniu pojazdów (15h wykładu, 30h ćwiczeń)
 • Zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów (30h wykładu)
 • Symulacja i badania dynamiki pojazdów (15h wykładu, 30h ćwiczeń)
 • Normy i rozporządzenia dla pojazdów transportu masowego (15h wykładu)
 • Bezpieczeństwo systemów i analiza ryzyka (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Zagrożenia środowiska przez pojazdy transportu masowego (15h wykładu, 15h ćwiczeń)
 • Wzornictwo przemysłowe w projektowaniu pojazdów (15h wykładu)
 • Pojazdy i systemy transportu kombinowanego (30h wykładu)
 • Pojazdy i systemy transportu miejskiego (15h wykładu)
 • Praca przejściowa II
____________________________________________


Prace dyplomowe

 

W ramach profilu dyplomowania prowadzone są prace dyplomowe związane z konstrukcją, diagnostyką i eksploatacją pojazdów. Powszechny jest praktyczny charakter tych prac, które najczęściej związane są bezpośrednio z rzeczywistym obiektem badań. Pierwszeństwo w wyborze tematu ma przeważnie dyplomant, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi i perspektywami przyszłej pracy zawodowej.

Przykładowe tematy prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) realizowanych i obronionych na profilu dyplomowania pojazdy transportu masowego w latach 2007-2010:
 • Szacowanie zużycia energii przez pojazd trakcyjny (2007)
 • Procedury zarządzania ryzykiem w samochodowym transporcie paliw (2007)
 • Analiza konstrukcji wózka Y25 (2007)
 • Pojazdy specjalne do przewozu towarów spożywczych (2007)
 • Diagnozowanie podwozi samochodów ciężarowych (2007)
 • Analiza eksploatacyjna taboru samochodowego wybranego przedsiębiorstwa transportowego (2008)
 • Wpływ hałasu generowanego przez tramwaje na akustykę wybranego pomieszczenia (2008)
 • Nowoczesne pojazdy transportu podmiejskiego (2008)
 • Projekt wstępny tramwaju niskopodłogowego (2008)
 • Stanowiskowe badania niewyrównoważenia wałów w łożyskach własnych (2008)
 • Analiza metod oceny stanu technicznego autobusów (2008)
 • Ocena stanu technicznego wtryskiwaczy silnika o zapłonie samoczynnym metodą wibroakustyczną (2008)
 • Racjonalizacja procesu eksploatacji lokomotyw serii ST43 (2008)
 • Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na stan amortyzatora na wybranych przykładach (2009)
 • Charakterystyki drganiowe silników spalinowych A8c22 w funkcji obciążenia i przebiegu (2009)
 • Drgania i hałas tramwaju w aspekcie komfortu jazdy (2010)
 • Projekt zastosowania windy dla osób niepełnosprawnych w autobusie międzymiastowym (2010)
 • Projekt niezależnego zawieszenia przedniej osi pojazdu (2010)
 • Porównanie wybranych autobusów niskopodłogowych w aspekcie drgań (2012)
 • Dobór nowoczesnego taboru kolejowego w kopalni węgla brunatnego "Adamów" (2013)
 • Porównanie komfortu jazdy w wybranych tramwajach niskopodłogowych (2013)
 • Opracowanie dokumentacji technicznej ramy wózka tramwaju KSW Heidelberg (2013)
   
____________________________________________


Potencjalne miejsca pracy

 

Zdobyta wiedza na profilu dyplomowania pojazdy transportu masowego pozwala znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach projektujących i badających pojazdy, a także zajmujących się transportem kombinowanym.

Przykładowe miejsca pracy absolwentów przedstawiono poniżej:
 
Producenci pojazdów tramwajowych, autobusowych i kolejowych:


Ośrodki badawczo-rozwojowe i firmy projektowe:


Przedsiębiorstwa eksploatujące tabor:

Na każdej z powyższych stron jest odnośnik do ofert pracy, wśród których duża część dotyczy absolwenta o profilu dyplomowania pojazdy transportu masowego.
____________________________________________


Dodatkowe informacje

 

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym profilu dyplomowania, prosimy o kontakt:

 

dr inż. Bartosz FIRLIK
pokój 722 BM
tel: (0-61) 665-2012
email: bartosz.firlik@put.poznan.pl

(nie wahajcie się pytać - postaram się wyjaśnić wszystkie wątpliwości!)
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej