Strona główna
Technologie gazowebelka

Program kształcenia na tym profilu dyplomowania obejmuje gruntowne studia w zakresie teorii, podstaw konstrukcji oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń zasilanych gazem ziemnym. Ich szczegółowy zakres tematyczny określają przedmioty wykładane na tym profilu dyplomowania:

  • przemysłowe technologie gazowe,
  • sieci i instalacje gazowe,
  • spalanie paliw gazowych,
  • paliwa gazowe,
  • gazowe układy energetyczne,
  • polityka energetyczna,
  • konstrukcje urządzeń zasilanych paliwami gazowymi,
  • ochrona środowiska,
  • sterowanie procesami energetycznymi,
  • prawo w energetyce i gazownictwie.

Obecnie w Polsce zakładane są różne kierunki rozwoju branży energetycznej, od energetyki jądrowej aż po energetykę opartą o węgiel w postaci jego podziemnego zgazowania. Jednak zgodnie z tendencjami światowymi, najszybciej będą rozwijać się technologie energetyczne oparte o wykorzystanie zasobów gazu ziemnego.

Absolwent profilu dyplomowania Technologie Gazowe będzie pożądanym pracownikiem w gałęziach przemysłu związanych z wydobyciem, przesyłem, magazynowaniem oraz użytkowaniem paliw gazowych.
 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej