Strona główna
Silniki spalinowebelka

Absolwent tego profilu dyplomowania jest przygotowany do organizowania i kierowania działalnością zakresie budowy i napraw silników spalinowych, a także organizacją obsługowo-naprawczą pojazdów. Może prowadzić twórcze prace projektowe i badania w obszarze silników spalinowych i procesów termodynamicznych. Program studiów obejmuje zagadnienia: budowy silników spalinowych, elementów termodynamiki i mechaniki płynów, zasad doboru urządzeń napędowych, dynamiki maszyn, wytrzymałości materiałów, technologii budowy, napraw i eksploatacji zespołów napędowych – z uwzględnieniem problemów ekologii, a także zagadnienia obliczeniowo-konstrukcyjne z wykorzystaniem zasad mechaniki i termodynamiki oraz komputerowego wspomagania rozwiązywania tych zagadnień. Absolwent jest też przygotowany do prowadzenia prac badawczych w zakresie maszyn, w szczególności układów napędowych pojazdów. Profil kształcenia uwzględnia najnowsze tendencje w dziedzinie silników spalinowych ze szczególnym uwzględnieniem bardzo ważnych dzisiaj zagadnień związanych z wymogami ochrony środowiska.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej