Strona główna
Technika cieplnabelka

Program kształcenia na tym profilu dyplomowania obejmuje gruntowne studia z dziedziny teorii, podstaw konstrukcji oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Ich szczegółowy zakres tematyczny określają przedmioty wykładane na tym profilu dyplomowania: wymiana ciepła i masy dynamika gazów, cieplne procesy silnikowe, turbiny parowe i gazowe, silniki spalinowe, sprężarki i pompy, ochrona środowiska, a także programy wybieranych na czwartym roku profili kierunków dyplomowania: energetyka cieplna, maszyny przepływowe i energetyka gazowa.

Szczególną uwagę zwraca się na dobre przygotowanie absolwenta do rozwiązywania zadań o charakterze badawczym, wymagających wiedzy i doświadczenia z teorii i praktyki eksperymentu, umiejętności stosowania metod numerycznych i technik komputerowych. Uniwersalny charakter zdobytej wiedzy i powszechność występowania w gospodarce narodowej zagadnień energetyki cieplnej wraz z interesującymi perspektywami rozwoju tej dziedziny stanowią o dużych możliwościach znalezienia przez inżyniera tego profilu dyplomowania atrakcyjnej pracy i dalszego rozwoju zawodowego.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej