Strona główna
Ekologia transportubelka

Absolwent tego profilu dyplomowania to osoba o proekologicznym sposobie myślenia i działania w zakresie: projektowania, wytwarzania i eksploatacji środków technicznych, a także gospodarowania materiałami i energią w transporcie lądowym.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy wszelkich typów, jak koleje, tabor tramwajowy, metro, w bazach transportowych wchodzących w skład przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, w działach głównego mechanika zakładów transportowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem pojazdami, ich serwisem, a także sprzedażą części zamiennych przeznaczonych dla taboru szynowego i kołowego itd.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej