Strona główna
Transport drogowybelka

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy opis profilu dyplomowania Transport Drogowy, w którym zawarliśmy podstawowe informacje o profilu absolwenta, programie przedmiotowym studiów i potencjalnych miejscach zatrudnienia.

Dla ułatwienia nawigacji w tekści poniżej przedstawiamy linki do jego fragmentów odpowiadających na naistotniejsze pytania:

^ link do początku strony

Dlaczego transport drogowy…?

     Przede wszystkim dlatego, że jest to największa i najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź transportu, niezbędna dla poprawnego działania nie tylko przemysłu, ale – przede wszystkim – stanowiąca podstawę funkcjonowania każdego systemu gospodarczego. Transport drogowy stanowi dominujący sposób przewozów towarowych i pasażerskich w Polsce. W ostatniej dekadzie udział transportu drogowego w obsłudze potrzeb przewozowych przekroczył w Europie 70% pracy przewozowej. Z supremacji transportu drogowego wynika potencjał zatrudnienia, z dynamizmu – szansa kształtowania własnej dynamicznej ścieżki kariery zawodowej.
     Transport drogowy, to ogromny rynek pracy o dużym zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowany personel szczebla średniego i wyższego. Pracodawcy coraz częściej poszukują wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy pozwolą im zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku. To właśnie pod kątem tych potrzeb kształceni są studenci kierunku Transport Drogowy. Możesz do nich dołączyć, zwiększając swoją szansę na dobry start w wybranym zawodzie. Łącząc Twoje dotychczasowe zainteresowania z nowoczesną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, umożliwimy Ci realizowanie planów zawodowych w największych i najlepszych przedsiębiorstwach branży transportowej.
     Zauważmy, że na lądzie transport drogowy trudno zastąpić ze względu na jego stosunkowo małe koszty i duży zasięg. Wystarczy, że spojrzymy na sieć dróg. Jest ona bardzo rozbudowana i konkurencyjna pod tym względem z siecią kolejową. Istniej bardzo wiele firm działających w tej gałęzi transportu, dysponujących adekwatnym do zadań transportowych taborem przewozowym.
     Do ewidentnych zalet transportu drogowego możemy zaliczyć:

 • dużą elastyczność i dostępność, umożliwiającą realizacją przewozów „door to door”,
 • szybkość i dyspozycyjność, ułatwiającą niezbędną w nowoczesnej gospodarce realizację dostaw „just in time”,
 • aktywizację wielu dziedzin gospodarki narodowej i stymulację mobilności zawodowej i turystycznej społeczeństwa.

Transport drogowy odgrywa ogromną rolę w życiu codziennym każdego z nas!!!

  

[źródło: Teleroute]

      Jeżeli transport drogowy jest tak ważny w naszym życiu i nie można – jak na razie – bez niego się obyć, to w dalszym ciągu będzie potrzeba osób, które będą potrafiły kompetentnie zarządzać transportem, tworzyć przedsiębiorstwa transportowe oraz utrzymać w stanie gotowości środki tego transportu.

^ link do początku strony

Jakie wiadomości możesz uzyskać studiując na profilu dyplomowania Transport Drogowy…?

      Nowoczesna baza dydaktyczna, przyjazne otoczenie oraz kompetentna kadra – to klucz do Twojego sukcesu w poszerzaniu wiedzy z zakresu transportu drogowego. Nabyta wiedza specjalistyczna pozwoli Ci na zapoznanie się z podstawami sterowania procesami w transporcie drogowym, z istniejącym stanem techniki w tym zakresie i perspektywami rozwoju w najbliższym czasie. Będziesz mógł zapoznać się z metodami zarządzania systemami transportowymi i metodami pozwalającymi na optymalizację rzeczywistych systemów transportowych. Będziesz miał okazję poszerzyć wiedzę w zakresie modelowania i symulacji komputerowej przepływu ruchu, projektowania i modelowania sygnalizacji świetlnej.


     Transport drogowy nie istniałby bez środków tego transportu. Dlatego poznasz budowę, działanie i sposoby obsługiwania podstawowych zespołów pojazdów samochodowych zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapewniającymi trwałość i niezawodność środków transportu. Zapoznasz się z metodami diagnozowania pojazdów samochodowych. Poznasz kryteria oceny stanu poszczególnych zespołów pojazdu, algorytmy diagnozowania oraz nowoczesną aparaturę diagnostyczną.
     Będziesz mógł również w sposób praktyczny zapoznać się z technologią napraw podzespołów pojazdów samochodowych. Zdobyta wiedza z zakresu metaloznawstwa pozwoli Ci lepiej poznać i zrozumieć technologię regeneracji zużytych i uszkodzonych części. Jeżeli zechcesz założyć przedsiębiorstwo w branży transportowej, niewątpliwie pomoże Ci wiedza o sposobie jego uruchomienia, organizacji takiego przedsiębiorstwa i jego prowadzeniu. Nauczysz się sztuki negocjacji, dowiesz się, na czym polega przywództwo w jednostce organizacyjnej oraz jak stworzyć biznesplan przedsięwzięć transportowych.

 
[źródło: Flexicar]

^ link do początku strony

Jak wygląda proces kształcenia na profilu dyplomowania Transport Drogowy?

     Tak jak w przypadku każdego innego profilu dyplomowania na naszym kierunku, proces kształcenia jest dwuetapowy. Etap pierwszy – to studia inżynierskie, etap drugi – to studia magisterskie. Należy pamiętać, że uzyskanie odpowiedniego poziomu merytorycznego, który pozwoli na swobodną realizację aspiracji zawodowych, jest uwarunkowane realizacją programu obydwu etapów studiów.
     W pierwszym etapie kształcenia nacisk jest położony na podstawowe wykształcenie inżynierskie, pozwalające na rozumienie, opisywanie i modelowanie procesów zachodzących w systemach transportowych. Student ma możliwość zapoznania się nowoczesnymi narzędziami inżynierskimi, wspomagającymi szereg procesów od tych związanych z obsługą, diagnostyką i naprawą pojazdów aż po systemy zarządzania transportem lub systemy związane z inżynierią ruchu.
     Na tym etapie studiów są też realizowane liczne zajęcia o charakterze ogólnym, przygotowujące studenta do swobodnego i efektywnego korzystania z zaawansowanych narzędzi z zakresu technologii informacyjnej (TI) lub systemów wspomagania decyzji, opartych na nowoczesnych systemach informacji geograficznej (GIS).
Przedmioty, jakich nauczamy studentów w ramach tego profilu dyplomowania, można pogrupować na I stopniu (studia inżynierskie) na następujące grupy zagadnień:

 •  znajomość budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych:
  •  Pojazdy drogowe, Silniki trakcyjne
  •  Obsługiwanie pojazdów
  •  Technologia napraw, Technologie regeneracji
  •  Diagnostyka samochodów
 • zarządzanie działalnością przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym:
  • Zarządzanie systemami transportu drogowego
  •  Ekonomika transportu
  •  Inżynieria jakości
 •  zarządzanie i sterowanie ruchem pojazdów oraz flotą i jej zapleczem:
  • Postawy inżynierii ruchu
  •  Inżynieria ruchu.


     Drugi stopień studiów (magisterski) – to pogłębienie i rozwinięcie posiadanej wiedzy w kierunku wyższych szczebli zarządzania transportem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień modelowania i symulacji wybranych aspektów jego funkcjonowania. To również skierowanie uwagi studenta na zagadnienia przedsiębiorczości i zarządzania finansami. Dobre opanowanie prezentowanego materiału, to podstawa do rozwinięcia własnej działalności gospodarczej – transport drogowy jako jedyny spośród wszystkich gałęzi transportu nie wymaga gigantycznych nakładów finansowych na rozwój działalności. Wyższe poziomy zarządzania, to jednocześnie poważniejsze problemy z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania transportu drogowego i jego środków oraz sterowania i kontroli.
     Wszystkie te zagadnienia są omawiane właśnie w ramach studiów magisterskich. Właściwa organizacja przepływu informacji, wykorzystanie nowoczesnych i niezwykle popularnych technologii, takich jak GPS i GSM, automatyczna identyfikacja obiektów oparta o kody kreskowe lub technologię RFID, to treść nie tylko wielu zajęć wykładowych, ale również licznych laboratoriów, gdzie każdy student może zetknąć się z technologiami, które dopiero wkraczają do przedsiębiorstw transportowych.
Na stopniu II (studia magisterskie) pogłębiamy i poszerzamy wiedzę studentów o dodatkowe zagadnienia, które można pogrupować następująco:

 • rozszerzenie znajomości zagadnień przedsiębiorczości i zarządzania finansami w transporcie:
  • Podstawy przedsiębiorczości
  •  Zarządzanie finansami
  •  Przedsiębiorczość innowacyjna
 • wiedza z zakresu zarządzania, sterowania i bezpieczeństwa transportowych:
  • Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych
  •  Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportu
  •  Przetwarzanie i transmisja danych
  •  Modelowanie systemów transportowych
 • znajomość szczegółowej problematyki inżynierii transportu i środków transportu:
  • Transport publiczny
  •  Transport pneumatyczny, hydrauliczny
  •  Telematyka w transporcie
  •  Urządzenia grzewcze i chłodnicze
  •  Recykling środków transportu.

     Ważnym aspektem procesu kształcenia jest szeroka oferta form kształcenia. Charakterystyczny jest znaczny udział zajęć laboratoryjnych w stosunku do wykładów i zajęć ćwiczeniowych. Wynika on z bogatej infrastruktury sprzętowej i programowej, jaką oferujemy naszym studentom. Wiele zajęć ma charakter wyjazdowy – jest to forma niezwykle atrakcyjna i, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, niezwykle skuteczna. Poza klasycznymi formami kształcenia, studenci odbywają praktyki zawodowe i specjalnościowe. Dzięki licznym kontaktom z firmami z naszego regionu studenci często realizują projekty a nawet prace dyplomowe na potrzeby i we współpracy z naszymi partnerami ze świata gospodarki.

 

^ link do początku strony

Dodatkowo na transporcie drogowym…

     W czasie studiów możesz przekonać się, jak kształci się na uczelniach zagranicznych. Umożliwi Ci to program Lifelong Learning Programme ERASMUS (LLP ERASMUS). Poszerzysz swoją wiedzę, poznasz nowych ludzi, nawiążesz kontakty…
   W trakcie studiów czekają na Ciebie interesujące szkolenia z zakresu budowy, obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych, prowadzone przy współpracy między innymi z takimi firmami jak TEXA, MAHLE, DENSO, SCHAEFFLER GROUP, LIQUI MOLY. Po przebytym szkoleniu możesz otrzymać stosowny certyfikat od danej firmy.
     Jeżeli interesuje Cię nowoczesna diagnostyka pojazdów możesz uczestniczyć w szkoleniu, pozwalającym w dalszym etapie przystąpić do egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny i zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego.
    Po ukończeniu studiów nadal możesz się rozwijać, zdobywając wiedzę techniczną w celu uzyskania nowych kwalifikacji i uprawnień, niezbędnych z punktu widzenia potrzeb podjętej pracy. Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych przygotował odpowiednia ofertę studiów podyplomowych właśnie dla Ciebie.

 ^ link do początku strony

Jaka praca czeka na Ciebie po zakończeniu studiów o profilu dyplomowania Transport Drogowy…?

Kończąc studia będziesz przygotowany do:

 •  organizowania i zarządzania działalnością przedsiębiorstw transportu drogowego,
 •  organizacji technologii obsług i napraw w zakładach naprawczych oraz stacjach obsługi,
 •  użytkowania i zarządzania parkiem samochodowym,
 •  akwizycji usług i spedycji w przedsiębiorstwach transportowych,
 •  pracy w jednostkach służb kontroli ruchu drogowego.

Wachlarz możliwości zatrudnienia jest bardzo duży i – co najważniejsze – stale się rozszerza. Poza najbardziej oczywistą opcją pracy w firmach transportowych i spedycyjnych, profil kształcenia przewiduje możliwość zatrudnienia w:

 •  Działach transportowych i zaopatrzeniowych firm produkcyjnych
 •  Przedsiębiorstwach komunikacyjnych
 •  Działach technicznych stanowiących zaplecze systemów transportowych
 •  Oddziałach producentów pojazdów samochodowych i części zamiennych
 •  Sieciach dealerskich i firmach handlowych
 •  Autoryzowanych serwisach pojazdów ASO
 •  Stacjach Kontroli Pojazdów SKP
 •  Służbach i instytucjach kontrolnych oraz zarządzających transportem (Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji).

 

[źródło: Solidaris]

Poniżej przedstawiono tylko niektóre przedsiębiorstwa, w których pracują nasi absolwenci:

Studia na profilu dyplomowania Transport Drogowy są swoistą przepustką do świata nowoczesnych technologii i idei, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach transportowych. Dadzą możliwość satysfakcjonującego przyszłego zatrudnienia, będą stanowić jego solidną teoretyczną i praktyczna podbudowę oraz będą zwiększać wartość kandydata w oczach przyszłego pracodawcy.

 

[źródło: foto.sxu.hu]

^ link do początku strony

 

Prezentacja profilu dyplomowania (pdf)

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej