Strona główna
Strona główna » System Zarządzania Jakością » Procedury dot. jakości kształcenia
Procedury dot. jakości kształceniabelka

 

PJK_W01:  Analiza stanu przygotowania kandydatów na studia I stopnia (17.11.2014)
 

PJK_W02: Ocena programów kształcenia przez studentów (17.01.2015)

PJK_W03: Ocena programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych (17.01.2015)

PJK_W04: Procedura aktualizacji kart modułów kształcenia (17.01.2014)

PJK_W05: Procedura przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych (08.02.2016)

PJK_W06: Procedura oceny jakości kształcenia przez studentów (18.10.2015)

PJK_W07: Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych (09.01.2019)

PJK_W08: Procedura wyjazdów studentów WMRiT na studia zagraniczne w ramach programu LLP ERASMUS (17.11.2014)

PJK_W09:

 

PJK_W10: Ocena jakości kształcenia przez absolwentów (18.03.2015)

PJK_W11: Monitorowanie ścieżki kariery absolwenta (17.01.2015)

PJK_W12: Ocena jakości pracy dziekanatu (29.06.2016)

 


 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej