Strona główna
Strona główna » System Zarządzania Jakością » Misja, wizja i strategia
Misja, wizja i strategiabelka

Misja

Przygotowywanie kadr inżynierskich, na trzech stopniach kształcenia, w obszarze szeroko rozumianej inżynierii transportu, w oparciu o potencjał wynikający z prowadzonych badań naukowych i współpracy z gospodarką, z uwzględnieniem potrzeb regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych.

Wizja

Współkształtowanie, w obszarze kompetencji Wydziału, czyli szeroko rozumianej inżynierii transportu, pozycji Politechniki Poznańskiej jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoki poziom jakości kształcenia oraz prac naukowych i badawczo-rozwojowych, prowadzących do efektywności ekologicznej, ekonomicznej i energetycznej rozwiązań technicznych.


Cele strategiczne

Misja i wizja Wydziału będą urzeczywistniane przez realizację następujących celów strategicznych:

 

  1. Kształcenie kadr przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy w obszarze aktualnych i przyszłych kompetencji Wydziału,
  2. Rozwijanie potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych wynikającego z potrzeb rynku i konieczności transferu wiedzy,
  3. Kształtowanie wizerunku Wydziału, jako jednostki dydaktycznej i naukowej otwartej na realizację wyzwań otaczajacego środowiska,
  4. Rozwój współpracy z czołowymi uczelniami na świecie, prowadzącej do wymiany know-how, pracowników naukowych i studentów oraz realizacji wspólnych projektów badawczych,
  5. Budowanie potencjału i prestiżu Politechniki Poznańskiej,
  6. Rozwój kadry naukowo-badawczej i infrastruktury Wydziału, jako czynników wspierających osiągnięcie powyższych celów.


 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej