Strona główna
Pomoc materialnabelka

Wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej
(w tym: stypendia socjalne, zapomogi, stypendia dla najlepszych doktorantów)
prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Transportu (118BM).
Wnioski zostaną rozpatrzone przez Centralną Komisję Stypendialną.

Uprzejmie przypominamy, że stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz inne świadczenia (w tym wychowawcze) wliczają się do dochodu. 

 

Pomoc materialna

 Zarządzenie Nr 32 z 30 września 2014 r.

Wszelkie informacje znajdziecie na stronie PUT <kliknij tu aby przejść>

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej